Mindfulness och ångest

Kan du meditera med mindfulness övningar för att minska ångest?

En dag upptäcker du att du har för mycket ångest, oro och ont i magen. Kroppen säger ifrån när du har upplevt för mycket stress på en gång. Detta händer oss alla någon gång eller flera gånger i livet. För du vill vara alert och duktig hela tiden, och dessa tankar och känslor försvinner inte utan ångesten ökar istället. Du behöver ha återhämtning i livet. Det är lika viktigt som att vara alert och duktig. Mindfulness övningar kan hjälpa dig att minska ångest eller navigera ditt liv bättre.

Ställ dig frågan till dig själv. Hur mår min kropp egentligen? Går det inte att hantera utan bara känns jobbigt hela tiden? Behöver jag ta tag i detta ögonblickligen?

Kan Mindfulness hjälpa dig vid ångest?
Medveten närvaro är en grundläggande mänsklig förmåga hos dig att vara medvetet närvarande om var du är, vad du gör och att inte överreagera eller uppleva överväldigande känslor över det som händer runtomkring dig.

Medvetenhet som uppstår genom att träna på mindfulness sker genom att uppmärksamma, med avsikt, i nuet,
icke-dömande som även formar insikt, självförståelse och visdom.

När du blir medveten om nuet och får tillgång till de resurser inom dig som du inte insåg var med dig hela tiden.
En stillhet i dina inre tankar och känslor. En medvetenhet om vad du behöver och vad du inte behöver i ditt liv
som ändå är med dig hela tiden. Du kan kanske inte ändra din situation men du kan ändra på att du reagerar med ångest vid stress. Du skapar mer utrymme så att du kan ge vänlig medvetenhet, erkännande av stressade eller oroliga känslor i din kropp och själ för att helt enkelt låta de vara. En studie
från 1992 fann forskare att MBSR minskar ångest, panik och stress.Om du tar för givet och vänjer dig vid att låta en lägre nivå av stress alltid finnas kan det gradvis växa och skapa en ”stressvana” som är skadlig för hälsan och välbefinnandet.

Mindfulness fungerar men inte för alla
Mindfulness övningar är ett komplement, inte en ersättning för behandling. Meditationsövningar kan sätta igång
minnen och känslor som ibland kan kännas överväldigande, särskilt i början. Av denna anledningen om du har en historia som är omfattande med inslag av trauma och övergrepp är det klokt att arbeta med en terapeut/instruktör samtidigt som du utforskar ditt inre med mindfulness övningar.

Mindfulness verkar för bättre mental hälsa. Men är nödvändigtvis inte mer effektiv än andra steg i livet du kan ta.

Lita på dig själv och stanna kvar i dina känslor
Mindfulness processen innehåller att du lär dig lita på och stanna kvar i dina känslor av obehag snarare än att
försöka fly från dem och analysera dem. När du tillåter dig själv att känna och erkänna dina bekymmer, irritationer, smärtsamma minnen och andra svåra tankar och känslor hjälper detta dem ofta att skingras.

Mindfulness låter dig på ett säkert sätt utforska de bakomliggande orsakerna till din stress, oro och ångest.
Genom att följa med vad som händer snarare än att lägga ner energi på att kämpa eller vända dig bort från
det som skapar ångest har du möjligheten att få insikt i vad som driver dig till oro.

Mindfulness hjälper dig att skapa utrymme runt dina bekymmer så att de inte tär på dig. När du börjar förstå
de bakomliggande orsakerna till din oro uppstår naturlig frihet och en känsla av plats för dig själv.

Lugna din stress, oro och ångest – en utvecklingsväg
Hitta en plats för lugn och ro
Stanna upp och ta kontakt med ditt andningsankare en stund i ditt liv
Observera vad som pågår i dig och notera dina tankar och känslor
Acceptera känslor och tankar eller situationen som den är
Svara eller Släpp taget eller bara låta det vara en stund

Källa:
Coming to our senses – Jon Kabat Zinn
Mindfulness i vardagen – Ola Schenström
American Journal of Psychiatry
Jama Internal Medicine 47
Bild:
Susanne Zachau
Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.