Förståelse och hantering av hypnagogisk och hypnopompisk sömnparalys

Hypnagogisk sömnparalys

Definition: Hypnagogisk sömnparalys uppstår under övergången från vakenhet till sömn, känd som den hypnagogiska fasen. Under denna fas börjar kroppen gå in i REM (rapid eye movement) sömn, men sinnet förblir delvis medvetet, vilket leder till ett tillstånd där individen är medveten men oförmögen att röra sig eller tala.

Symptom:

 • Oförmåga att röra sig eller tala när man håller på att somna.
 • Levande hallucinationer, ofta med inblandning av en inkräktare eller övernaturlig varelse.
 • En känsla av tryck över bröstet eller andningssvårigheter.
 • Känslor av att flyta eller ut-ur-kroppen-upplevelser.
 • Intensiv rädsla eller panik.

Orsaker:

 • Sömndeprivation eller oregelbundna sömnscheman.
 • Stress och ångest.
 • Att sova på rygg.
 • Narkolepsi eller andra sömnstörningar.

Hantering:

 • Säkerställa regelbunden och tillräcklig sömn.
 • Hantera stress genom avslappningstekniker.
 • Undvika koffein och tunga måltider före sänggåendet.
 • Praktisera god sömnhygien.

Hypnopompisk sömnparalys

Definition: Hypnopompisk sömnparalys uppstår under övergången från sömn till vakenhet, känd som den hypnopompiska fasen. Detta fenomen inträffar när hjärnan vaknar från REM-sömn, men kroppen fortfarande är i ett tillstånd av atoni, en naturlig förlamning som hindrar oss från att agera ut våra drömmar.

Symptom:

 • Oförmåga att röra sig eller tala vid uppvaknande.
 • Hallucinationer, ofta med en upplevd närvaro i rummet.
 • En känsla av tryck över bröstet eller kvävning.
 • Känslor av att flyta, flyga eller falla.
 • Känslor av skräck eller intensiv rädsla.

Orsaker:

 • Liknande hypnagogisk sömnparalys, orsaker inkluderar sömndeprivation, stress, oregelbundna sömnscheman och att sova på rygg.
 • Sömnstörningar som narkolepsi kan också vara en bidragande faktor.

Hantering:

 • Upprätthålla ett konsekvent sömnschema.
 • Minska stress genom meditation eller andra lugnande aktiviteter.
 • Undvika stimulanter och tunga måltider före sömn.
 • Säkerställa en bekväm sovmiljö.

Likheter och Skillnader

Likheter:

 • Båda typerna innebär en tillfällig oförmåga att röra sig eller tala.
 • De inkluderar ofta levande och skrämmande hallucinationer.
 • Båda är associerade med REM-sömnfasen.
 • Stress, sömndeprivation och oregelbundna sömnscheman är vanliga utlösare.

Skillnader:

 • Hypnagogisk sömnparalys uppstår när man håller på att somna, medan hypnopompisk sömnparalys uppstår vid uppvaknande.
 • Den specifika tidpunkten inom sömn-vakenhetscykeln skiljer de två åt.

Förståelse och Hantering

Förståelse: Att förstå att dessa upplevelser är tillfälliga och inte skadliga kan hjälpa till att minska rädslan och ångesten som är associerad med sömnparalys. Att veta att många människor upplever dessa fenomen kan också ge tröst och minska känslan av isolering.

Hanteringsstrategier:

 • Håll en sömndagbok för att identifiera och modifiera faktorer som bidrar till sömnparalys.
 • Informera dig själv om sömnparalys för att minska rädslan.
 • Diskutera dina upplevelser med en vårdpersonal, särskilt om episoderna är frekventa eller stressande.
 • Praktisera avslappningstekniker före sänggåendet, som djupandning, progressiv muskelavslappning eller mindfulness-meditation.

Hypnagogisk och hypnopompisk sömnparalys är fascinerande och ibland skrämmande fenomen som belyser det komplexa samspelet mellan vårt medvetna och omedvetna sinnen under sömnövergångar. Genom att förstå deras orsaker, symptom och hanteringsstrategier kan individer bättre hantera dessa upplevelser och förbättra sin allmänna sömnhälsa.

Författare: Susanne Zachau
Källa:
National Sleep Foundation
AASM (American Academy of Sleep Medicine
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.