Integritetspolicy som gäller webbtidningen Mindfulness Magazine Sweden

Integritetspolicy som gäller från 1 januari 2024

 1. Denna integritetspolicy anger regler och riktlinjer kring hur integritetspolicy ska hanteras på webbtidningen Mindfulness Magazine. Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.
 2. Syftet med integritetspolicyn är att tillhandahålla webbplatsens information kring hur deras personuppgifter, integritetsskydd hanteras på webbplatsen Mindfulness Magazine. 
 3. Personuppgifter hör all information som antingen direkt eller indirekt kan identifiera en levade fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.
 4. När du registrerar dig för nyhetsbrev och prenumerationer accepterar du webbtidningens behandling av personuppgifter och dataskyddspolicy. 
 5. Mindfulness Magazine bryr sig om din integritet och samlar inte in mer data än nödvändigt för att behandla din registrering av nyhetsbrev som kan komma att skickas till dig via e-mailadress.
 6. Om du har valt att registrera dig för att prenumerera på nyhetsbrev kommer din e-mailadress att hålla dig uppdaterad för information och erbjudanden till dig
 7. Du har rätt att få utdrag av all information som Mindfulness Magazine har om dig. Utdrag tillhandahålles efter förfrågan i ett digitalt dokument.
 8. Du har rätt att be Mindfulness Magazine att uppdatera felaktig information eller komplettera information som är felaktig.
 9. Du kan närsomhelst begära av Mindfulness Magazine radering av dina uppgifter som rör dig.
 10. Vi skyddar din integritet och personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR; General Data Protection Regulation).
 11. Information om cookies hanteras på webbsidan enligt gällande lagar och riktlinjer.
 12. Integritetspolicy kan komma att förändras om gällande lagar och regler för GDPR förändras.

Vill du kontakta oss för frågor som rör innehållet eller rättigheter kan du komma i kontakt med oss via mail:
Info@mindfulnessmagazine.nu

Upphovsrätten gäller för innehållet i webbtidningen:
Copyright© MindfulnessMagazine.nu

.