Förväntan och nervositet i att öva mindfulness – att upptäcka sinnesnärvaro

I dagens stress och brus har många av oss sökt efter ett sätt att återupptäcka lugnet inom oss. Mindfulness har blivit alltmer populärt för att fokusera på att vara närvarande i nuet och att acceptera tankar och känslor utan att döma dem. Men hur hanterar vi förväntan och nervositeten när vi närmar oss mindfulness?

Att öva mindfulness kan vara en insiktsgivande upplevelse för många. Förväntan och nervositet är vanliga följeslagare när vi sätter oss ner för att meditera eller utföra andra mindfulness övningar. Dessa känslor kan vara ett hinder för många men de kan vara en del av den lärandeprocess som mindfulness erbjuder.

En av de mest grundläggande principerna inom mindfulness är att observera tankar och känslor utan att bli fast i dem. När vi känner förväntan eller nervositet under våra mindfulness övningar är det viktigt att vi inte försöker förneka eller förtränga dessa känslor. Istället är det en möjlighet att observera dem, att märka deras närvaro utan att låta dem styra vår upplevelse. 

Förväntan kan vara ett tecken på att vi har en önskan eller förhoppning om att uppnå något specifikt genom vår mindfulness övning. Det kan vara frestande att fastna i tankar om resultat eller att bedöma våra framsteg. Men genom att förbli närvarande och uppmärksam på vår andning eller våra sinnesintryck kan vi återvända till nuet och låta förväntan släppa taget. 

Nervositet kan dyka upp när vi utforskar mindfulness. Kanske är vi rädda för att möta oss själva på ett djupare plan eller så känner vi oss osäkra på vad vi kommer att upptäcka. Men genom att tillåta oss själva att känna nervositeten utan att döma den kan vi öva oss i att vara mer öppna och accepterande gentemot våra egna känslor. 

Att öva mindfulness handlar inte om att bli av med förväntan och nervositeten helt och hållet. Istället handlar det om att utveckla en medvetenhet om dessa känslor och att lära sig hantera dem på ett hälsosamt sätt. Genom att omfamna förväntan och nervositet som en naturlig del av vår mänskliga erfarenhet kan vi fördjupa vår förståelse för oss själva och världen runt omkring oss.

Förväntan som drivkraft
Förväntan kan ibland uppfattas som ett hinder för mindfulness men den kan också vara en drivkraft. När vi längtar efter en förändring eller efter att uppnå vissa mål i vår praktik kan förväntan vara den gnista som håller oss engagerade och motiverade. Problemet uppstår när vi blir för fixerade vid resultatet och förlorar vår närvaro i processen.

Att hantera förväntan handlar om att finna balans mellan att ha mål och att vara närvarande i nuet. Genom att tillåta oss att drömma stort och sätta intentioner för vår övning kan vi använda förväntan som en positiv kraft. Samtidigt är det viktigt att inte bli besviken om vi inte når våra mål omedelbart. Att fokusera på den kontinuerliga processen och att vara tacksam för varje litet framsteg kan hjälpa oss att hålla balansen.

Nervositet som en möjlighet till inre utforskning
Nervositet kan vara som en varningssignal från vårt inre som en indikation på att vi närmar oss något nytt och okänt. Istället för att betrakta nervositet som ett hinder kan vi se det som en möjlighet till inre utforskning och tillväxt. När vi känner oss nervösa inför vår mindfulness övning kan det vara ett tecken på att vi närmar oss våra gränser och vågar oss utanför vår komfortzon. 

Att hantera nervositet handlar om att omfamna den med öppenhet och nyfikenhet. Istället för att försöka undertrycka eller ignorera våra känslor kan vi välkomna dem som en del av vår erfarenhet. När vi observerar våra reaktioner på nervositet och att undersöka dess underliggande orsaker kan vi lära oss mer om oss själva och våra mönster av beteenden.

Vad betyder förväntan
Förväntan kan ha olika betydelser beroende på sammanhanget

Förväntan som en känsla
Förväntan kan syfta på den känsla av anspänning eller förhoppning som en person känner inför något som förväntas hända i framtiden. Till exempel kan en person ha förväntningar på en fest, en resa eller ett möte med en vän.
Förväntan som en förutsägelse
Förväntan kan syfta på en uppskattning eller en förutsägelse om vad som kommer att hända i framtiden, baserat på tidigare erfarenheter eller information. Till exempel kan förväntningar gälla en mindfulness övning. 
Sociala förväntningar
Förväntningar kan referera till de normer eller förväntningar som samhället eller en grupp människor har på hur en individ ska agera eller bete sig i olika situationer. Sociala förväntningar vara på hur man ska agera vid en mindfulness övning.

Vad betyder nervositet
Nervositet är en känsla av oro, spänning eller ångest inför en kommande händelse eller situation. När någon är nervös kan det manifesteras fysiskt genom symptom som svettningar, skakningar, hjärtklappning eller magbesvär. Orsakerna till nervositet kan variera och kan bero på faktorer som osäkerhet inför en prestation, rädsla för att misslyckas, sociala tryck eller andra personliga faktorer. Nervositet är en vanlig reaktion inför utmanande eller betydelsefulla situationer men den kan vara störande om den blir överdriven eller kronisk. Att hantera nervositet innebär ofta att använda olika strategier som att andas djupt, öva på avslappningstekniker eller ändra ens perspektiv på den aktuella situationen.

Författare: Susanne Zachau
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.