Vad är en FAQ? FAQ står för Frequently asked questions eller översatt med vanligt ställd frågor på svenska. På en FAQ-sida samlas de vanligaste frågorna som besökare eller kunder ställer samt svar till dessa. På webbtidningens sida har vi valt att dela upp denna i flera underkategorier. Du hittar om oss och på sidan frågor och svar hittar du de vanligast ställda frågor och svar.

Med vänliga hälsningar, redaktionen