Gående meditation och andning

Gående meditation är en mindfulness övning som fokuserar på att vara närvarande och medveten under promenader. Genom att medvetet rikta sin uppmärksamhet mot varje steg och varje andetag kan man skapa en känsla av lugn och medvetenhet i rörelsen.

Att öva gående meditation kan vara ett sätt att integrera mindfulness i vardagen och skapa en känsla av ro och frid i sinnet.

När man praktiserar gående meditation är det viktigt att vara medveten om sina steg, känna marken under fötterna och vara medveten om hur kroppen rör sig genom rymden. När man fokuserar på varje steg kan man släpa taget om stress och oro och istället vara närvarande i stunden.

Andningen spelar en viktig roll i gående meditation då den kan användas som ankare för att återfå fokus och närvaro. För när man är medveten om varje in- och utandning under promenaden kan man skapa en fördjupad medvetenhet om sin kropp och sina känslor.

Att kombinera gående meditation med medveten andning kan vara en kraftfull teknik för att hantera stress och ångest. Genom att låta andningen guida stegen och skapa en känsla av rytm och harmoni kan man skapa en inre frid och balans i sig själv

Genom att regelbundet öva gående meditation och medveten andning kan man skapa en starkare anknytning till sig själv och sin omgivning. Att vara medveten om sin kropp, sin andning och sina tankar under promenaden kan hjälpa en att vara närvarande i nuet och skapa en känsla av inre frid och harmoni. Öva gående meditation och medveten andning för att uppleva lugn och fokus i din vardag.

Gående meditation och medveten andning är två kraftfulla verktyg för att skapa en känsla av närvaro, lugn och frid i vardagen. När man gör detta får man en starkare koppling mellan kropp, sinne och själ.

Övning i gående meditation och andning

Förberedelse

Välj en plats
Hitta en lugn och trygg plats där du kan gå ostört i 10-15 minuter. Det kan vara en park, en trädgård eller en rymlig inomhusyta.

Bekväma kläder
Bär bekväma kläder och skor som inte hindrar din rörelse.

Steg för steg

Startposition

Stå stilla med fötterna höftbrett isär.
Slappna av i axlarna och låt armarna hänga naturligt vid sidorna.
Stäng ögonen om du känner dig bekväm, eller håll dem halvöppna med en mjuk blick framåt.

Medveten andning

Ta några djupa andetag genom näsan, fyll dina lungor helt och andas ut genom munnen.
Fokusera på känslan av luften som strömmar in och ut ur kroppen.
Låt din andning bli naturlig och observera varje andetag.

Börja gå

Öppna ögonen (om de var stängda) och börja gå långsamt.
Fokusera på varje steg. Känn hur din häl först nuddar marken, följt av fotens mitt, och slutligen tårna.
Synkronisera din andning med dina steg. Ett förslag är att ta ett djupt andetag in på fyra steg och andas ut på nästa fyra steg.

Upprätthåll fokus

Var medveten om varje rörelse och varje del av steget.
Om ditt sinne vandrar iväg, notera det utan att döma och återför ditt fokus till din andning och dina steg.
Känn marken under dina fötter och var medveten om de känslor som uppstår i kroppen.

Använd sinnena

Lägg märke till omgivningen: ljud, dofter, färger och former. Var närvarande i varje ögonblick.
Om du går utomhus, njut av naturens ljud och dofter. Om du går inomhus, notera rummets atmosfär och ljud.

Avsluta medvetet

Efter 10-15 minuter, stanna upp och stå stilla igen.
Ta några djupa andetag och känn hur din kropp känns efter den gående meditationen.
Reflektera kort över upplevelsen utan att analysera för mycket. Notera hur du känner dig fysiskt och mentalt.

Integrera i vardagen

Försök att ta med denna medvetenhet in i andra delar av din dag. När du går från en plats till en annan, öva på att vara närvarande och medveten om dina steg och andning.

Tips för att fördjupa upplevelsen

Vara närvarande: Försök att helt och hållet vara i nuet, utan att tänka på framtiden eller det förflutna.
Regelbunden övning: Försök att göra denna övning dagligen eller flera gånger i veckan för bästa resultat.
Var tålmodig: Om det känns svårt att hålla fokus, kom ihåg att det är en del av processen. Med tid och övning kommer det att bli lättare.

Genom att praktisera gående meditation med medveten andning kan du förbättra din mentala klarhet, minska stress och öka ditt allmänna välbefinnande. Det är en enkel men kraftfull teknik som kan integreras i din dagliga rutin.

Skribent: Susanne Zachau
Källa: Mindfulness i vardagen, Ola Schenström
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.