Minska din stress genom 5 minuters medveten andning

Andningen
Andningen är en kärnfunktion i kroppen som du kan användas för att motverka din stress och samtidigt stärka immunförsvaret när kroppens celler syresätts ordentligt. Om du upplever mycket stress i din vardag oavsett om den är tillfällig eller lite mer tillfälligt långvarig är det bra att stanna upp en liten stund, bli medveten om din andning och andas, långsamt, ordentligt och djupt. Framförallt tänk på att ”Rikta din uppmärksamhet på din andning”. Det gör att du själv lugnar ner dina tankar och känslor som snabbt finner sig mer hanterbara, balanserade och mindre sårbara vid en ökad lungvolym.

Stressupplevelse
Om du upplever stress en kort stund och det känns jobbigt just i den stunden. Pröva att ta hjälp av din egen andning. Genom att bara ta dig tid några minuter (ca 5 minuter) rikta din uppmärksamhet på din andning samtidigt som du andas djupt skapar du både avslappning och trygghet i dig själv.

Ge dig själv 5 minuter för att uppmärksamma din andning
”Minska din stress genom att sätta dig ner på en bekväm plats, stol eller bänk. Slut dina ögon. Fokusera på andningen, andas in djupt stanna upp. Andas ut djupt, stanna upp en liten stund och upprepa in- och utandningen så många gånger som känns bra för dig. Öppna dina ögon”. – Susanne Zachau

Andningens effekt
Vid varje andetag du drar in, får du mer syre till hjärnan och hjärtat. Vid varje andetag ut frigörs koldioxid i luften som cellerna producerat. Du andas in energi och slappnar av i ett andetag ut.

Immunförsvaret
När du andas och tar ett djupt andetag ökar din lungvolym till det maximala och samtidigt kan slemhinnorna i lungans små lungsäckar (virus och bakterier kan bildas här) rengöras. Varje lunga innehåller ca 400 miljoner lungblåsor som är gasutbytet för att koldioxiden ska kunna lämna kroppen och syret ska komma in. Vid djupa andetag hjälper lungblåsorna till att effektivt rensa ut ämnen som annars kan irritera i lungorna och ge sämre immunförsvar mot inflammationer och andra sjukdomar.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.