Nattstress – upplevd stress på natten påverkar din sömnkvalitet 

Upplevelsen av stress på natten kan vara överväldigande och påverka din sömnkvalitet samt ditt generella välmående. Stress på natten kan uppstå av olika anledningar som oro över jobb, relationer, hälsa eller andra livsaspekter.

Hur upplevd stress på natten manifesteras
Du kan uppleva tankar som snurrar. Stressen kan ta form av en vändande och vridande tankeprocess som inte vill sluta när du försöker koppla av och sova. Det kan vara svårt att stänga av hjärnan och tankar om problem, bekymmer och lösningar verkar bli mer intensiva när rummet är tyst och mörkt.

Fysiska symtom. Stress på natten kan uttrycka sig genom olika fysiska symtom som muskelspänningar, huvudvärk, hjärtklappning eller svettningar. Du kan uppleva att du vaknar flera gånger under natten och har svårt att somna om.

Mardrömmar och mardrömmar igen. Stressen kan projiceras i dina drömmar. Mardrömmar eller otäcka drömmar kan vara en konsekvens av den emotionella pressen du upplever under vakna timmar. Dessa drömmar kan vara ångestladdade och göra det ännu svårare att vilja kunna sova ordentligt.

Ökade sömnproblem. Långvarig stress på natten kan leda till kroniska sömnproblem som sömnsvårigheter eller sömnlöshet. Dessa problem kan i sin tur förvärra stressen och en ond cirkel kan uppstå där bristen på sömn gör det svårare att hantera stressen. 

För att hantera stress på natten är det viktigt att ta itu med grundorsaken till din stress och använda olika metoder för att hantera den. Det kan innebära att söka professionell hjälp, träna avslappningsövningar, meditation eller använda andra strategier för att lindra stress. Att skapa en lugn och avslappnad rutin före sänggåendet kan hjälpa dig att bättre hantera nattlig stress och förbättra din sömnkvalitet. 

Stressen på natten skapar ett oroligt hav i sömnen. - Susanne Zachau

Tankar som snurrar vid upplevd stress på natten
Vid upplevd stress på natten kan tankar ibland kännas som om de snurrar runt i huvudet vilket gör det svårt att koppla av och somna. Dessa snurrande tankar är ofta ett uttryck för oro, ångest och mentalt påfrestande situationer.

Hur dessa tankar kan upplevas
Du kan uppleva en oändlig upprepning. Tankarna tycks återupprepas om och om igen som en trasig skiva som fastnat på ett och samma spår. Du tänker på samma problem, samma situation eller samma oro om och om igen utan att komma framåt mot någon lösning. Detta repetitiva mönster kan vara utmattande. 

Katastroftankar är tankar som snurrar och har ofta negativ och katastrofal inriktning. Du kan oroa dig för de värsta tänkbara utfallen av en situation eller problem. Dessa katastroftankar kan skapa en överdriven rädsla och ångest som stör din nattsömn.

Det kan vara svårt att stänga av. Trots att du försöker fokusera på att slappna av och sova är det som om dina tankar har sitt eget liv. De är svåra att stänga av eller kontrollera och de distraherar dig från din strävan efter att finna ro och vila. 

Tankekedjor är en annan faktor som du kan uppleva. En tanke leder till en annan och du hamnar snabbt i komplexa tankekedjor som kan vara mycket svåra att bryta. Det kan börja med ett problem på jobbet och sedan följer tankarna snabbt till ekonomiska bekymmer, relationer, hälsa och en mängd andra ämnen. 

För att hantera snurrande tankar på natten kan det vara till hjälp att använda olika tekniker för avslappning och tankekontroll. Meditation, djupandning och progressiv muskelavslappning är exempel på metoder som kan hjälpa dig att lugna dina tankar. Att hålla en dagbok för att skriva ner dina tankar och känslor kan vara användbart för att ventilera din oro och rensa ditt sinne innan du går och lägger dig. Det är viktigt att komma ihåg att det normalt är att uppleva snurrande tankar ibland men om det blir ett konstant problem som påverkar din sömn och ditt välmående kan det vara klokt att försöka hantera stress och ångest.

Fysiska symtom vid upplevd stress på natten
Fysiska symtom vid upplevd stress på natten kan vara påfrestande och påverka sömnkvaliteten avsevärt. Stressen kan manifesteras genom olika fysiska reaktioner som är särskilt märkbara när du försöker koppla av och sova. 
Du kan få muskelspänningar. Stress orsakar kroppens muskler spänner och blir stela. Detta kan leda till smärta i nacke, axlar, rygg och andra delar av kroppen. När du ligger i sängen kan du känna dig obekväm och ha svårt att hitta en avslappnad position.

Många människor kan uppleva huvudvärk vid stress särskilt om de känner sig spända eller ångestfyllda. Huvudvärken kan vara pulserande eller tryckande och göra det svårt att somna eller sova genom natten.

Stressen kan påverka ditt hjärtklappningsmönster och få ditt hjärta att slå snabbare än normalt. Detta kan vara skrämmande och störa din sömn. 

Svettningar, andningssvårigheter och magproblem är vanliga vid stress och kan göra dig obekväm och väcka dig under natten eller störa din nattsömn och göra dig orolig. 

För att hantera fysiska symtom vid stress på natten är det viktigt att ta itu med grundorsaken till din stress. Strategier som kan hjälpa till med avslappningsövningar, meditation, regelbunden rörelse, en hälsosam kost och att undvika stimulantia som koffein och alkohol på kvällen.

Mardrömmar och mardrömmar återigen vid upplevd stress på natten
Mardrömmar vid upplevd stress på natten kan vara särskilt påfrestande eftersom de kan göra nattens sömn till en plågsam och skrämmande upplevelse. Stressen under dagen kan spela en roll i uppkomsten av dessa mardrömmar och de kan i sin tur förvärra den emotionella bördan som en person bär.

Du kan få intensiva och ångestladdade drömmar. Mardrömmar som inträffar under stress på natten är ofta mycket intensiva och laddade med ångest. De kan innehålla skrämmande scenarier, hotande figurer eller obehagliga situationer. När du vaknar från sådana drömmar kan du känna dig rädd och skakig.

Det kan vara svårt att somna om. Mardrömmar kan göra det svårt att somna om efter att du har vaknat mitt i natten. Du kan vara rädd för att återvända till samma otäcka dröm och undvika att somna om av rädsla för att drömmen ska upprepa sig.

Drömmarna kan ha återkommande tema. Stressrelaterade mardrömmar kan ofta ha återkommande tema som är kopplade till de problem och bekymmer om orsakar din stress. Dessa drömmar kan fungera som en spegel av ditt undermedvetna och påminna dig om de utmaningar du står inför.

Ökad ångest på morgonen kan vara återkommande. Mardrömmar kan lämna en känsla av ökad ångest och oro när du vaknar på morgonen. Det kan göra det svårt att starta dagen med positiv energi och optimism. 

För att hantera mardrömmar vid stress på natten kan du:
Skapa en avslappnad sömnmiljö. Skapa en lugn och avslappnad atmosfär i sovrummet med belysning som dimmas och bekväma sängkläder. 

Öva avslappningsmetoder. Använd tekniker som progressiv muskelavslappning eller meditation innan du går och lägger dig för att minska stressen och lugna ditt sinne.

Ha en drömdagbok bredvid sängen och skri ner dina drömmar när du vaknar på natten eller på morgonen. Detta kan hjälpa dig att bearbeta dina känslor och identifiera mönster.

Sömnen är den bästa medicinen mot stress, men ibland är det svårt att hitta receptet. - Susanne Zachau

Ökade sömnproblem vid upplevd stress på natten
Ökade sömnproblem vid upplevd stress på natten är en vanlig följd av den påfrestning som stressen kan medföra. Stress kan ha en inverkan på sömnen och leda till en rad olika sömnproblem. 

Du kan uppleva sömnsvårigheter, svårt att sova, stressiga tankar och bekymmer kan hålla dig vaken på natten och du kan ligga vaken i timmar innan du äntligen somnar.
Du kan upptäcka att du vaknar till mitt i natten. Stress kan göra att du vaknar flera gånger under natten. Du kan uppleva att du vaknar med en känsla av oro eller ångest och har svårt att somna om.

Kortare sömnduration. Stress kan minska den totala tid du tillbringar i djupsömn vilket kan leda till att du vaknar trött och känner dig ofräsch på morgonen. 
Stress kan göra att du har en ytlig sömn där du inte når de djupare sömnstadierna som är nödvändiga för att få en återhämtande sömn. Detta kan göra att du känner dig trött och omotiverad under dagen. Långvarig stress kan leda till kronisk sömnlöshet vilket innebär svårigheter att somna eller upprätthålla en kontinuerlig sömn under hela natten.

Överväg att skapa regelbunden sömnrutin. Försök att gå och lägga dig och vakna upp vid samma tid varje dag för att ställa in din biologiska klocka och förbättra sömnkvaliteten.

Mindfulness och bättre sömn på natten
Mindfulness är en mental teknik som har visat sig vara effektiv för att förbättra sömnkvaliteten och hantera sömnproblem. Genom att öva mindfulness i din dagliga rutin kan du uppnå en djupare, mer avslappnad sömn och integrera stress och ångest som kan påverka din förmåga att sova bra.

En lugn natt är nyckeln till en god sömnkvalitet. Stressen har ingen plats här. - Susanne Zachau

Hur kan mindfulness bidra till bättre sömn på natten. 
Mindfulness minskar stress och ångest. Mindfulness handlar om att vara närvarande i stunden och observera dina tankar och känslor utan att döma dem. Genom att praktisera mindfulness kan du minska de negativa effekterna av stress och ångest vilket i sin tur kan hjälpa dig att slappna av och somna lättare. Det kan förbättra sömnkvaliteten genom att vara medveten om dina kroppsliga sensationer och andning kan du förbättra din förmåga att somna och förbli sovande under natten. Mindfulness kan hjälpa dig att släppa taget om oroande tankar och distraherande sinnesintryck som kan störa din sömn.
Mindfulness ger en ökad sinnesnärvaro och lugn. Att praktisera mindfulness regelbundet kan det hjälpa dig att hantera tankar och bekymmer som kan hålla dig vaken på natten och istället fokusera på nuet och kroppens avslappning. 

För att integrera mindfulness i din rutin för att förbättra din nattsömn kan du prova följande metoder:
Meditation
Sätt av tid varje dag för meditation. Det kan vara så lite som några minuter eller så mycket som en halvtimme. Under meditationen fokuserar du på din andning och övar på att vara medveten om dina tankar utan att fastna i dem.

Yoga
Mindful Yoga kan hjälpa dig att koppla av kroppen och sinnet. Många yogaövningar betonar andningsmedvetenhet och kroppsuppmärksamhet. 

Andningsövningar
Använd andningsövningar för att lugna ditt sinne och gynna din avslappning. Djup och långsam andning kan vara särskilt effektivt för att förbättra sömnen. 

Sömn
Kombinera mindfulness med god sömnhygien, en regelbunden sömn- och vakentid, en mörk och tyst miljö att sova i och att undvika skärmtid före sänggåendet.

Mindfulness är en kraftfull teknik som kan hjälpa dig att uppnå en mer fridfull och avslappnad sömn. Genom att integrera dessa metoder i din dagliga rutin kan du uppleva förbättringar i din sömnkvalitet och ditt allmänna välmående. 

Källa: Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar, SBU
The Power of Presence: The Role of Mindfulness at Work for Daily Levels
and Change Trajectories of Psychological Detachment and Sleep Quality. Journal of Applied Psychology
Bild: Ergin_Aleyust

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.