Mindfulness kan öka din motivation på flera olika sätt

Mindfulness och motivation

Mindfulness är en mental träningsmetod som innebär att du medvetet riktar uppmärksamheten mot nuet, utan att döma eller reagera på det som händer. När du utövar mindfulness kan du öka medvetenheten om dina tankar, känslor och beteenden och därigenom öka förmågan att hantera din stress och dina svårigheter. Du kan också lära dig att bli mer närvarande och uppmärksam i stunden vilket kan öka din koncentration och förbättra din prestation. Motivation handlar om drivkraften som gör att du sätter upp mål och strävar efter att nå dem. Även om du inte alltid tänker på det. Motivation kan komma från olika källor, som att du upplever personlig tillfredsställelse, känner dig accepterad eller att du får belöning. Att vara motiverad kan hjälpa dig att hantera utmaningar och svårigheter på ett mer positivt sätt.

Medveten om tankemönster och påverkan
Minfulness kan göra skillnad genom att ha en positiv inverkan på din motivation genom att hjälpa dig att bli medveten om dina egna tankemönster och hur de påverkar dig. När du blir medveten om hur du tänker och vad som driver dig kan du bli mer medveten om dina mål och hur du kan uppnå dem.

Mindfulness och motivation är ett hållbart och meningsfullt sätt
På det hela taget kan mindfulness och motivation komplettera varandra och bidra till en mer balanserad och effektiv livsstil. Genom att använda mindfulness för att öka medvetenheten om dina egna tankar och känslor kan du öka din motivation och uppnå det du vill på ett mer hållbart och meningsfullt sätt. En annan fördel med att integrera mindfulness i vårt liv är att det kan hjälpa dig att bli mer närvarande och uppmärksamma i nuet. Ofta kan du fastna i framtids- eller förflutna-orienterat tänkande, vilket kan minska din förmåga att uppleva glädje och tillfredsställelse i livet. När du praktiserar mindfulness kan du öva upp din förmåga att uppleva det som händer just nu, vilket kan öka din upplevelse av mening och lycka.

Mindfulness och motivation ökar medvetenheten om realistiska mål
När det gäller motivation är det viktigt att ha tydliga och realistiska mål. Att sätta upp för höga eller orimliga mål kan leda till bristande motivation och känslor av misslyckande. När du använder mindfulness som metod för att öka medvetenheten om dina tankar och känslor kan du bli bättre på att sätta upp realistiska mål som är i linje med dina värderingar och önskningar.
En annan viktig faktor för motivation är att ha en stark anledning till varför du vill nå dina mål. När du reflekterar över dina värderingar och vilka mål som är viktiga för dig kan du öka din motivation och engagemang för att nå dem. När du använder mindfulness kan du öka din medvetenhet om vad som verkligen driver dig vilket kan hjälpa dig att hitta en djupare och mer meningsfull motivation för att nå dina mål.
Insiktsfullt bidrar mindfulness till att öka din förmåga att hantera hinder och utmaningar som kan minska din motivation. För när du övar upp din förmåga att hantera stress och svårigheter kan du öka din uthållighet och motståndskraft som hjälper dig att fortsätta kämpa mot att nå dina mål även när det är tufft.

En mindfulnessövning som kan hjälpa till att öka motivationen är att du använder dig av S.T.O.P-metoden för att vara motiverad att behålla fokus och lugn i stressiga situationer och utmaningar.

Var kommer S.T.O.P-metoden från

S.T.O.P.-metoden kommer ursprungligen från mindfulness-traditionen och används ofta som en övning för att öka medvetenhet och närvaro i nuet. Metoden används ofta för att hjälpa till att hantera stress, ångest och andra känslomässiga utmaningar. Det är en enkel och effektiv teknik som kan användas när som helst på dagen för att hjälpa till att skapa ett ögonblick av lugn och fokusering.

En övning med mindfulness som kan hjälpa till att öka motivationen är att använda sig av S.T.O.P.-metoden:

S – Stanna upp och fokusera på det som är viktigt just nu, nämligen att öka motivationen.

T – Ta medvetna andetag Ta en djup andning och fokusera på känslan av att andas in och ut. Detta hjälper till att lugna ner sinnet och skapa ett lugn inom dig.

O – Observera vad som händer i ditt sinne och din kropp. Känn efter hur din motivation känns just nu. Är den hög eller låg? Vad tänker du just nu? Försök att inte döma eller bedöma utan bara observera.

P – Prioritera för att fortsätta med den aktivitet som du behöver vara motiverad för. Föreställ dig själv att du har en hög motivation och att du kommer att lyckas. Ta sedan det första steget mot målet, även om det bara är ett litet steg.

Genom att använda “S.T.O.P.”-metoden, kan du bli mer medveten om din motivation och ditt sinne i allmänhet. Detta kan hjälpa dig att öka motivationen och hitta fokus för att nå dina mål.

Är nyckeln till framgång mindfulness och motivation?

Källa
Mindful Work av David Gelles
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.