Hur du kan uppleva återhämtning i naturen

Naturen ger energi och kraft och glädje
Går du ut och promenerar eller joggar i naturen och har väldigt bråttom. Bara springer förbi allt det vackra i naturen. I stället för att ta det lite lugnt, stanna upp, upptäck och observera det som kan ge dig energi, glädje och återhämtning. Stannar du upp och sen på de vackra träden, trädstammarna,
de gröna bladen som har olika storlekar? Hur bladnerverna ser ut, att de har olika utformningar, att de leder vätska i nerverna. Det finns så många olika sorters blad och mossa i naturen att upptäcka. Mossa har alltid varit viktigt för naturen och människans sammanhang i olika former. Detta skapar ökad
nyfikenhet, att vilja upptäcka mer om träden och andra naturformer i naturen. Du blir berör av att vara ute i naturen, mognar som människa, mår bättre för att naturen berör både hjärta och själ.

Forskning – vildmarksprojektet
Kaplans genomförde ett vildmarksprojekt som visade sig förändra deltagarna på ett mycket kraftfullt och genomgripande sätt, en helhet av sig själva.
Studier av en naturvistelse gav en mental avkoppling, kraftpåfyllning och återhämtning.

I Kaplans bok ”The experience of nature” menar han att naturen ger en känsla av att vara i en annan värld vid sidan av vardagens stress, krav och press.
Stora platser ger en känsla av frihet och spelrum. Naturen väcker intresse och ger stimulans för sinnesintrycken. Att känna och uppleva samhörighet med naturen. De som oftare besöker natur, park eller skogsområden kände sig mindre stressade.

Forskning – promenad i naturen eller i stadsmiljö
Hartigs studier visade att deltagare som promenerade i natur eller stadsmiljö i 20 minuter kände sig mer positiva och mindre aggressiva, fick bättre koncentrationsförmåga än stadsgruppen i stadsmiljön. Promenad i natur gav bättre värden och högre återhämtning i studien.  

Hur vi riktar uppmärksamheten i vardagen
Riktad uppmärksamhet används när vi arbetar som mest intensivt i arbetet. Det är den som hanterar planering, beslutsfattande och minnet. För att klara arbete behöver vi rikta uppmärksamheten på det viktiga. Detta är en mödosam process som kostar mycket energi. Om det inte blir någon återhämtning kan utmattning uppstå.

Den andra sorten är den spontana uppmärksamheten. Det är den sortens uppmärksamhet du behöver använda när du ska ha återhämtning. Det är den uppmärksamheten du använder när du visas i naturen och använder olika sinnesintryck. När du sitter på en stubbe i skogen och är det också en
information men den säger inte till dig se hit hela tiden. Den mjuklandar i sinnesorganen och tas om hand i hjärnans system för spontan uppmärksamhet. Det är hjärnans egen återhämtningsfunktion vid spontan uppmärksamhet. Vi fyller istället på vårt förråd och det blir en vaken vila.

Källa:
Naturen som källa
The experience of nature, Kaplan
Environment and Behavior, Hartig
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.