Hur du djupandas i en mindfulness meditation

Hur du djupandas och funktionen vid en mindfulness meditation

Andningsfunktionen i kroppen är för dig en livsviktig funktion och är viktig att arbeta med vid en mindfulness meditation. Det är viktigt att andas på rätt sätt för att undvika problem med andningen för att förbättra hälsan. Att andas djupt och långsamt kan hjälpa till att minska stress och förbättra syreupptagningen i kroppen. Lika viktigt som det är för människan lika viktigt är det för växter att andas för växters utveckling och hälsa. 

Hur fungerar andningen i kroppen
Andningsfunktionen i kroppen är en viktig process som möjliggör upptag av syre och avlägsnande av koldioxid från kroppen. Andningsfunktionen involverar flera organ och strukturer i kroppen, inklusive lungorna, luftrören, bronkierna, diafragman, interkostalmusklerna och andningscentrum i hjärnan.

Processen börjar med att vi andas in, vilket leder till att syre kommer in i lungorna genom näsan eller munnen. Syret transporteras sedan genom bronkierna till alveolerna, där det sker en gasutbyte och syret överförs till blodet. Samtidigt avges koldioxid från blodet till alveolerna, som sedan andas ut. Andningsfunktionen regleras av andningscentrum i hjärnan, som sänder signaler till andningsmusklerna för att de ska dra sig samman och orsaka inandning. När vi andas ut, slappnar musklerna av och luften pressas ut från lungorna. 
En frisk andningsfunktion är avgörande för överlevnad och är också kopplad till vår hälsa och välbefinnande. Problematiska andningsmönster eller sjukdomar i andningssystemet kan leda till andnöd, trötthet, huvudvärk och andra hälsoproblem. 

Hur du utövar mindfulness meditation andning
Mindfulness-andning är en teknik som används inom mindfulness-träning för att öka medvetenheten och närvaron i nuet. Det innebär att man fokuserar sin uppmärksamhet på andningen och observerar den utan att döma eller bedöma den.

För att göra mindfulness-andning kan man sitta i en bekväm position och börja fokusera på sin andning. Man kan välja att lägga handen på magen för att känna rörelsen när man andas in och ut, eller fokusera på känslan av luften som går in och ut genom näsan.
När tankar kommer upp, tillåter man dem att passera utan att följa med dem eller att döma dem. Man fokuserar istället på sin andning och återvänder till den så snart man märker att uppmärksamheten har vandrat iväg.
Mindfulness-andning kan hjälpa till att minska stress och öka koncentrationen och uppmärksamheten. Regelbunden träning kan också hjälpa till att öka medvetenheten och närvaron i nuet, vilket kan bidra till en känsla av lugn och välbefinnande.

Så här fungerar djupandningstekniken
Djupandning är en andningsteknik där man andas in och ut med fokus på att fylla lungorna maximalt och tömma dem helt. Denna typ av andning kan hjälpa till att minska stress och ångest, öka syreupptaget i kroppen och förbättra andningsfunktionen.

För att göra djupandning kan man sitta i en bekväm position med rak rygg och börja fokusera på sin andning. Man andas in djupt genom näsan och fyller lungorna helt med luft, samtidigt som magen expanderar. Sedan andas man ut långsamt genom munnen och tömmer lungorna helt, samtidigt som magen drar ihop sig. Djupandning kan användas som en avslappnings- eller meditationsövning. Det kan också vara användbart vid situationer som orsakar stress eller ångest, såsom att hålla ett tal eller hantera en pressad situation på jobbet.

Det är viktigt att notera att djupandning inte är lämpligt för alla och kan orsaka yrsel eller hyperventilering hos vissa personer. Om du upplever obehag eller symtom som du är osäker på, bör du kontakta din läkare för råd.

Fakta: ”Gröna växter kan, tillsammans med ljusenergin i solens strålar, omvandla koldioxid och vatten, till druvsocker (glukos) och syrgas. Reaktionen kallas för fotosyntes. Koldioxiden tar växterna från luften genom klyvöppningarna, som sitter på undersidan av bladen. Vattnet suger växten upp ur marken med hjälp av rötterna.” – Naturskyddsföreningen

Källa:
Coming to our senses, Jon Kabat-Zinn
The Science of Breathing, Harvard Health Publishing
Bild: Pixabay

Tips på artiklel om djupandning

The Benefits of Deep Breathing”  

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.