Varför stressar vi och hur hanterar vi stress

Varför stressar vi och hur hanterar vi stress

Stress är en naturlig känsla av att inte klara av särskilt höga krav, upplevelser och händelser som vi träffar på i livet. Stress kan ju bli ett långvarigt tillstånd om en person inte vidtar åtgärder för att hantera det.

Dessa krav kan komma från arbetet, relationer, ekonomiska press och andra situationer men som utgör en verklig fara och upplevd utmaning eller hot mot en persons välbefinnande som kan orsaka stress.

Stress
Stress kan ju även vara en motivationsfaktor och kan till och med vara avgörande för att kunna överleva. Kroppens kamp- eller flykt-mekanism talar om för en person när och hur man ska reagera på fara. När kroppen blir utlöst för lätt av stress eller det finns för många stressfaktorer samtidigt, kan det undergräva en persons mentala och fysiska hälsa och bli skadligt för välbefinnandet.

Stress är kroppens naturliga försvar mot rovdjur och faror. Det får kroppen att svämma över
av hormoner som förbereder systemet att undvika eller möta fara. Människor generellt definierar detta som fight or flight mekanismen.

När människor står inför en utmaning eller hot har den en fysisk reaktion. Kroppens aktiva resurser som hjälper människor att antingen stanna upp och möta utmaningar eller komma i säkerhet så fort som möjligt.

Hormonella faktorer
Vid stress producerar kroppen en större mängd hormoner, kortison, adrenalin och noradrenalin. Dessa utlöser fysiska reaktioner:
Ökat blodtryck
Ökad muskelberedskap
Svettning
Vakenhet

Dessa faktorer förbättrar en persons förmåga att reagera på en möjlig farlig och utmanande situation. Noradrenalin och epinefrin orsakar snabbare hjärtfrekvens.

Fysiska faktorer
Stress saktar ner vissa normala kroppsfunktioner som matsmältnings- och immunförsvaret. Kroppen kan då koncentrera sina resurser på andning, blodflöde, vakenhet och förberedelser av musklerna för snabb användning.

Kroppen förändras på följande sätt under en stressreaktion:

Blodtrycket och pulsen stiger
Andningen är snabbare
Matsmältningen saktar ner
Immunaktiviteten minskar
Musklerna blir spända
Sömnigheten minskar
Ökat vakenhetstillstånd

Hantering av stress och hälsa
Hur en person reagerar på en svår situation kommer att avgöra effekterna av stress på den allmänna hälsan. Vissa människor kan uppleva flera stressfaktorer i rad eller samtidigt utan att det leder till allvarlig stress. Andra kan ha en starkare reaktion på stress.
En person som känner att de inte har tillräckligt med resurser för att klara sig kommer förmodligen att få en starkare reaktion som kan skapa sämre hälsa. En annan person som upplever stress har en negativ effekt på hälsan kan löpa högre risk för hjärt- och kranskärlssjukdomar än de som inte gör det.

”Att vara mer uppmärksam på stress kan hjälpa en person att hantera den mer effektivt och hantera stress bättre”. -okänd

Hantering av stress genom att förändra livsstilen
Träning kan minska stress
Minska intaget av alkohol, droger och koffein
Öka näringsintaget, hälsosam och balanserad kost, frukt och grönsaker

Prioritera, organisera, att göra lista, fokusera på en sak i taget
Avsätt tid till att organisera, koppla av och skapa egna intressen
Andning, avslappning och meditation saktar ner stress, mindfulness meditation

Att prata känslor och bekymmer kan släppa ifrån sig stress och minska ensamhetskänslor

Uppmärksamma förändringar som orsakar stress

Att upptäcka symtom är ett första steg för att vidta åtgärder. Människor som upplever stress i arbetet, långa arbetsdagar kan behöva ta ett ”steg tillbaka.” Det kan vara dags att se över metoder för att minska arbetsbelastningen.

Slappna av genom att läsa en bok, gå en promenad i naturen, lyssna på musik eller umgås med vänner eller husdjur. Fritidsintressen eller nya aktiviteter är viktig del i livet.

Stresshantering: ta bort, eller ändra, minska eller lära andra alternativ till källan som orsakar stress.

Källa: APA
Medicalnewstoday
Foto:Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.