Mindfulness vid hjärt- och kärlsjukdomar

Mindfulness vid hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är det som rör sjukdomar som drabbar hjärtat, blodkärlen och andra delar i kroppens kretslopp. Det är många som lever med någon form av hjärt- och kärlsjukdom. Människor som lever med dessa sjukdomar får olika former av psykologiska och fysiologiska besvär som bidrar till ännu sämre hälsa. Psykologiska besvär kan röra sig om ångest, depression och stress. Fysiologiska besvär kan röra sig om högt blodtryck.

Hur fungerar hjärtats omlopp?
Hjärtat fungerar som en pump till hela kroppen. Hjärtat pumpar blod genom alla kroppens blodkärl och ut till alla olika organ, vävnader och sedan tillbaka till hjärtat igen. Kranskärlen är små blodkärl som är ett nätverk runt för hjärtat och förser hjärtat med blod, syre och näring. Det tryck som uppstår i kärlen när hjärtat pumpar ut blod är blodtrycket. Hjärtat arbetar mellan växlingar genom att dra ihop sig och slappna av. Olika former av hjärt- och kärlsjukdomar kan uppstå i hjärtat och kroppens blodkärl. Dessa sjukdomar kan i sin tur skapa ångest, depression, stress och högt blodtryck.

Forskning
Ett flertal studier har visat att mindfulness övningar, uppmärksamhetsmeditation och avslappningsövningar har gynnsam effekt på just vuxna med hjärt- och kärlsjukdomar. I studier har mindfulness övningar genomförts bland deltagare som visat på god effekt på ångest, depression, stress och högt blodtryck. Avslappningsövningarna sänker
också sympatiska aktiviteten och aktiverar parasympatiska aktiviteten vilket påverkar blodtrycket. Att medvetet uppmärksamma olika former av ögonblicksupplevelser utan att döma en situation stärker det kognitiva medvetandet. Deltagarna blev mer självreflekterande över mentala upplevelser. Stressen i kroppen minskades och även den emotionella återkopplingen på en situation eller en upplevelse.

 

Källa: PubMed
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.