Mindfulness tänkvärda ord/citat

Stanna upp

Att stanna upp, uppmärksamma och acceptera den verklighet som vi befinner oss i kan hjälpa oss se detaljer, olika aspekter och helheten. – Susanne Zachau

Att stanna upp, uppmärksamma och acceptera den verklighet som vi för stunden befinner oss i, är nödvändig för att skapa balans. – Susanne Zachau

Stanna upp och uppmärksamma den verkligheten vi befinner oss i. – Susanne Zachau

Observera

Observera dina tankar, känslor och sinnesintryck när du vill skapa en förändring i ditt liv. – Susanne Zachau

När vi observerar växtligheten i naturen, öppnar vi upp våra sinnen och blir mer närvarande i nuet. – Susanne Zachau

Nuet, här är fyllt med glädje, tålamod och lycka. Om du är uppmärksam kommer du att se det. – Susanne Zachau

Lyssna på och uppmärksamma dina sinnen, men lita på din intuition och ditt hjärta. – Susanne Zachau

Acceptera

Lev i nuet och acceptera det som händer för att kunna gå vidare med helt ny energi och handlingskraft. – Susanne Zachau

Sunt förnuft är att inte döma eller värdera utan acceptera så som det är i livet. – Susanne Zachau

Medveten närvaro varje dag – ger fokus, energi och handlingskraft. – Susanne Zachau

När vi accepterar våra begränsningar och släpper taget, får vi ökad glädje, energi, koncentration och handlingskraft. – Susanne Zachau

Just i detta ögonblick, här och nu, genom att acceptera det som är, öppnar vi upp för inre och yttre förändring. – Susanne Zachau

Genom att bara vara och acceptera, är att ge kärlek, medmänsklighet och godhet mot oss själva och allt omkring oss. – Susanne Zachau

Släppa taget

Ibland måste vi släppa taget om våra känslor, tankar och beteenden för att kunna gå vidare. – Susanne Zachau

Släpp taget och gå vidare, att släppa taget är en styrka. – Susanne Zachau

Andning

Följ din andning en stund varje dag. – Susanne Zachau

Varje andetag gör att vi känner oss trygga i oss själva, och i vårt förhållande till världen utanför oss. – Susanne Zachau

Stanna upp och andas in din energi och handlingskraft här och nu. – Susanne Zachau

Jag andas in glädje, kärlek och hopp varje dag. – Susanne Zachau

Andas in nuet i varje ögonblick. – Susanne Zachau

Nuet

Det är i nuet som all kraft och energi finns. Det är då som en förändring kan ske i tankar, känslor och sinnesintryck.  – Susanne Zachau

Var närvarande i nuet i dina egna upplevelser stund för stund. – Susanne Zachau

Ju mer du använder tacksamhet i nuet desto starkare kommer du att uppleva och känna den i hjärtat. – Susanne Zachau

Andningen är nyckeln till våra tankar, känslor och sinnesintryck, för att kunna leva i nuet. – Susanne Zachau

Det enda ögonblicket vi har, är nuet och det är i nuet som vi kan utveckla sinnesro i våra sinnesintryck, tankar och känslor. – Susanne Zachau

Mindfulness

Mindfulness låter oss upptäcka det som finns i ögonblicket i stället för att gå genom livet med halva vår uppmärksamhet på det förflutna eller framtiden. – Susanne Zachau

Sinnen och nuet

Våra sinnen, smak, lukt, syn, hörsel, kropp och balans stimuleras alltid i nuet. – Susanne Zachau

Kärlek

Kärleken är ett lidande av längtan, respekt och frihet. – Susanne Zachau

Var kärleksfull mot dig själv och du blir kärleksfull mot andra. – Susanne Zachau

För att älska bör du etablera känslomässiga gränser. – Susanne Zachau

Kärlek är att förstå varandra med ömsesidig respekt. – Susanne Zachau

Kärlek är att känna empati för den andra personen. – Susanne Zachau

Kärlek är att anstränga sig lite varje dag. – Susanne Zachau

Det är kärleksfullt att ha roligt tillsammans – Susanne Zachau

Ju mer kärlek du känner, desto mer kärlek, glädje och harmoni. – Susanne Zachau

Ju mer kärlek du känner desto större kraft har du. – Susanne Zachau 

Kärlek är som en vacker blomma i en trädgård, vattnar man inte vissnar den. – Susanne Zachau 

Relationer

Avstånd är ingenting om det finns en vän som betyder väldigt mycket. – SusanneZachau

Hälsa

Kom ihåg: Ta hand om din kropp och själ på ett hälsosamt och medvetet sätt. – Susanne Zachau

Prioritera alltid din hälsa. – Susanne Zachau

Bättre hälsa genom att uppleva naturen. – Susanne Zachau

Balans

Behöver vi balans i livet eller behöver vi både balans och variation i livet? Eller beror det kanske på i vilken livsfas vi befinner oss i livet? – Susanne Zachau

Mina stunder i lugn och ro ger mig ny handlingskraft, glädje och energi. – Susanne Zachau

Om livet i stort

Glädje skapar mer glädje. Lycka skapar mer lycka. Inre frid skapar mer inre frid. Tacksamhet skapar mer tacksamhet. Vänlighet skapar mer vänlighet. Kärlek skapar mer kärlek. – Susanne Zachau

Medveten närvaro och humor ger mig energi och handlingskraft. – Susanne Zachau

Små goda stunder varje dag betyder mycket. – Susanne Zachau

Att tro är att lita på det goda. Rädsla är att sätta sin tillit till det dåliga. Ge det bästa av dig själv vart du än går. Ge ett leende. Ge tacksamhet, Ge vänlighet och kärlek. Ge för att det ger dig glädje och din inre glädje strålar utåt. – Susanne Zachau

Medveten närvaro och värdet av identitet är att den oftast skapar mening i tillvaron. – Susanne Zachau

Jag är medvetet närvarande i varje ögonblick. Vi behöver kunna planera, organisera och leva ett gott och härligt liv. Men nuet är i själva verket den enda tid vi har för att leva, växa, känna, uppleva, utvecklas, och förändras. – Susanne Zachau

Människans innersta natur är som en vacker diamant som förtjänar rätt stöd för att stråla. – Susanne Zachau

Halva livet är lycka, den andra hälften är disciplin – och den är viktig, för utan disciplin skulle man inte kunna använda sin lycka. – Carl Zuckmayer.

Tankar

Du är inte dina tankar. även om dina tankar förändras är du densamma. – Susanne Zachau

Uppmärksamhet

Vi tolkar och riktar vår uppmärksamhet på själva erfarenheten som den är här och nu. – Susanne Zachau

Ögonblick

I lugn, ro och stillhet är varje ögonblick värdefullt. – Susanne Zachau

Varje ögonblick är ett nytt ögonblick i ditt liv. – Susanne Zachau

I varje ögonblick finns en möjlighet att odla nyfikenhet, spontanitet och entusiasm. – Susanne Zachau

Kunskap

Kunskap är dörren till frihet och vaken uppmärksamhet är kunskapens moder. – Nisargadatta

Medveten närvaro

Medveten närvaro är förmågan att kunna fokusera på det som är viktigast för stunden. – Susanne Zachau

Ju mer uppmärksamma vi är på vår omgivning och på oss själva, ju mer flexibla kan vi vara i nuet och lättare hantera olika situationer som uppstår i livet. – Susanne Zachau

När vi vill vara medvetet närvarande i situationen behöver vi som tur är bara observera, beskriva, låta bli att döma, för att sedan kunna delta. – Susanne Zachau

Att vara medvetet närvarande är att kunna styra sin uppmärksamhet dit den gör mest nytta i stunden. – Susanne Zachau

Färger och färgnyanser har ett eget språk – det uppmärksammar våra sinnen, och påverkar kroppen hos oss på ett subtilt sätt. – Susanne Zachau

Tankar, känslor och kroppsliga sensationer är viktiga delar vid meditation, för medveten närvaro.  – Susanne Zachau

Kroppen

Kroppen reagerar ständigt av alla intryck från våra sinnen, känslor och tankar. – Susanne Zachau

Känslor

Bemöt alla känslor på ett värdigt sätt med medmänsklighet, lyhördhet, empati och kommunikation. – Susanne Zachau

På grund av ditt leende gör du livet vackrare. Thich Nhat Hanh

Längtan

Vad du ger  i din längtan det får du tillbaka. Ge ut det du längtar efter. – SusanneZachau

Nybörjarsinne

Varje dag, en ny dag, men nya möjligheter. – okänd

Varje ny dag ger nya möjligheter, nya kunskaper och nya erfarenheter. – Susanne Zachau

Varje dag, en ny dag med ny energi och kraft. – Susanne Zachau

Varje dag ger en ny dag med ny glädje, energi och kraft. – Susanne Zachau

Varje dag är en ny dag med nya möjligheter i nuet. – Susanne Zachau

Vänlighet

Att visa vänlighet mot alla som vi möter är att visa respekt. – Susanne Zachau 

Vänlighet kan göra hela dagen magisk. – Susanne Zachau 

Låt dagen fyllas med vänliga tankar. – Susanne Zachau

Ett leende är vänlighetens tanke och känsla. – Susanne Zachau 

Andas in nuet vänligt och varsamt. – Susanne Zachau

Tänk vänliga tankar om andra så fyller du dig själv med vänliga känslor. – Susanne Zachau

I mitt liv finns det oändliga möjligheter till kärleksfulla och vänliga handlingar. – Susanne Zachau

En vänlig attityd känns mycket lättare än en negativ attityd i både tanke, kropp och sinne. – Susanne Zachau 

Visa något lite uppmärksamhet och omtanke varje dag. – Susanne Zachau

Vänlighet är språket som alla kan förstå och hjärtat som alla kan känna. Genom
våra små handlingar av vänlighet kan vi skapa en värld fylld av ljus och kärlek.
– Susanne Zachau

Medkänsla

Medkänsla är en djupgående känsla. – Susanne Zachau 

Medkänsla är att känna med andra. – Susanne Zachau 

Mod

Att upptäcka egna och andras tankar och känslor är modigt. – Susanne Zachau

Lycka

Att vara lycklig i varje ögonblick är att vara lycklig i de små stunderna. – Susanne Zachau

Fortsätt och läs:
Citat och tänkvärda ord finns även i artiklarna i
webbtidningen Mindfulness Magazine.

Källa: https://mindfulnessmagazine.nu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.