Mindfulness, känn dig fridfull, glad och nöjd

Mindfulness är en metod som fokuserar på att vara närvarande och medveten i ögonblicket. Genom att träna sig själv att uppmärksamma nuet utan att döma eller fastna i tankar om det förflutna eller framtiden kan man uppnå en känsla av frid, glädje och tillfredsställelse.

Att känna sig fridfull genom mindfulness innebär att släppa taget om stress och oro för det som har hänt eller vad som kan hända. Genom att rikta uppmärksamheten till det aktuella ögonblicket kan man minska ångest och skapa en känsla av lugn. Det handlar om att acceptera det som är just nu utan att bedöma det som bra eller dåligt.

Att vara medveten och närvarande ger möjlighet att uppleva glädje mer intensivt. Genom att vara medveten om de små glädjeämnen som omger oss varje dag oavsett hur små de kan tyckas vara kan vi förstärka vår upplevelse av lycka. Det kan vara en vacker solnedgång, ljudet av fåglar eller helt enkelt känslan av att vara vid liv.

Nöjdhet är också en produkt av mindfulness då det innebär att vara nöjd med det som är just nu. Att sluta jämföra sig själv med andra eller ständigt sträva efter mer skapar en inre frid och tillfredsställelse. Genom att vara medveten om ens egna framsteg och prestationer oavsett hur små de är kan man känna sig nöjd och tacksam.

 Mindfulness är nyckeln till att öppna dörren till inre frid och lycka. Sänk ditt tempo, känn din andning – där börjar vägen till sann glädje. - Susanne Zachau

Att känna dig fridfull
Att känna sig fridfull genom mindfulness handlar om att skapa ett inre tillstånd av lugn och harmoni. Det är en känsla av inre ro och stillhet, även när omvärlden kan vara hektisk eller utmanande. 

Vad bidrar till att uppnå fridfulla känslor

Andningsmedvetenhet
Genom att fokusera på andningen kan man skapa en ökad medvetenhet om det nuvarande ögonblicket. Att andas medvetet och djupt kan hjälpa till att lugna nervsystemet och minska stress. Genom att vara närvarande i varje andetag kan man skapa en fridfull atmosfär inom sig själv.

Låt varje andetag vara en påminnelse om ditt inre lugn och glädje. - Susanne Zachau

Acceptans och icke-dömande
Mindfulness innebär att vara medveten om tankar och känslor utan att döma dem. Att acceptera det som är och släppa taget om att bedöma situationer som bra eller dåliga bidrar till inre frid. Det handlar om att omfamna varje ögonblick som det är, utan att fastna i negativa tankemönster.

Bodyscan och avslappning
En del av mindfulness-praktiken kan vara att rikta uppmärksamheten till olika delar av kroppen genom en bodyscan. Detta hjälper till att släppa spänningar och skapa en känsla av avslappning. Genom att vara medveten om kroppens signaler kan man skapa ett tillstånd av fridfullhet.

Medveten närvaro i vardagen
Genom att vara medveten om varje handling i vardagen som att äta, promenera eller prata med andra, skapas en ökad närvaro. Att vara fullständigt engagerad i varje ögonblick leder till en känsla av frid, eftersom man inte distraheras av tankar om det förflutna eller framtiden.

Tacksamhet och uppskattning
Att praktisera tacksamhet är en viktig del av mindfulness. Genom att vara medveten om och tacksam för de positiva aspekterna av livet, även de små, kan man uppleva en ökad känsla av frid och tillfredsställelse.

Att känna sig fridfull genom mindfulness handlar om att skapa en inre balans och närvaro som sträcker sig bortom yttre omständigheter. Det är en kontinuerlig process som utvecklas med regelbunden övning och uppmärksamhet på det aktuella ögonblicket.

Att känna sig nöjd
Att känna sig nöjd är en kraftfull och givande känsla som kan uppnås genom en kombination av självacceptans, tacksamhet och medveten närvaro. 

Hur man kan känna sig nöjd

Självacceptans
Att vara nöjd med sig själv börjar med att omfamna och acceptera den person man är med alla styrkor och svagheter. Mindfulness innebär att vara medveten om tankar och känslor utan att döma dem. På grund av att praktisera självacceptans kan man släppa taget om självkritik och istället fokusera på det positiva.

Glädje är en effekt av att omfamna livet med ett tacksamt och öppet sinne.
 - Susanne Zachau

Tacksamhet
Att vara medveten om och tacksam för det som man har i livet är en grundläggande del av att känna sig nöjd. Vid att dagligen reflektera över och uppskatta små och stora positiva händelser och relationer kan man skapa en känsla av tacksamhet som bidrar till nöjdhet.

Målfokuserad närvaro
Istället för att ständigt sträva efter framtida mål kan mindfulness hjälpa till att fokusera på det aktuella ögonblicket. Genom att vara närvarande och fullt engagerad i det man gör oavsett hur små uppgifterna är kan man känna sig nöjd med sitt dagliga liv.

Balans i livet
Mindfulness hjälper till att skapa balans mellan olika aspekter av livet, som arbete, relationer och personlig utveckling. Det är fördelaktigt att vara medveten om och prioritera dessa olika områden kan man undvika att överväldigas och istället känna sig nöjd med den övergripande balansen i livet.

Reflektion och självinsikt
Regelbunden självreflektion är en viktig del av mindfulness. Genom att reflektera över ens värderingar, önskemål och behov kan man skapa klarhet och ökad självinsikt. Att vara i harmoni med sina egna värderingar och leva i enlighet med dem bidrar starkt till en känsla av nöjdhet.

Att känna sig nöjd genom mindfulness handlar om att vara medveten om och uppskatta de positiva aspekterna av livet, att acceptera sig själv och sitt nuvarande ögonblick. Det är en kontinuerlig process av medveten närvaro och tacksamhet som kan berika livet och skapa en djupare känsla av tillfredsställelse.

Sann glädje och nöjdhet är frukterna av att odla tacksamhet i hjärtat. - Susanne Zachau

Att vara glad och nöjd är en efterlängtad känsla
Att vara glad och nöjd är en efterlängtad känsla som många strävar efter. Genom att kombinera positivt tänkande och mindfulness kan man skapa en mer glädjefylld och tillfredsställande livsupplevelse. 

Vad kan bidra till att känna sig både glad och nöjd

Positivt tänkande
Att kultivera en positiv inställning till livet är en grundläggande faktor för att vara glad och nöjd. Genom att medvetet fokusera på det positiva, även i små detaljer, kan man öka sin glädjenivå. Positivt tänkande handlar om att se möjligheter istället för hinder och att vara medveten om det goda runt omkring.

Tacksamhet
Liksom vid känslan av nöjdhet är tacksamhet en nyckelkomponent för att vara glad. Genom att dagligen reflektera över de positiva aspekterna av livet och vara tacksam för dem, skapas en djupare känsla av glädje. Tacksamhet öppnar ögonen för de många värdefulla ögonblicken och resurserna som omger oss.

Sociala relationer
Mänskliga relationer har en stor påverkan på vår känsla av glädje och nöjdhet. Att umgås med nära och kära, dela glädjeämnen och skapa positiva minnen stärker banden och ger en varaktig känsla av tillfredsställelse. Mindfulness i relationer kan hjälpa till att vara närvarande och uppskatta interaktioner fullt ut.

Inre frid och acceptans
Att öva mindfulness innebär att vara medveten om och acceptera ens inre känslor och tankar. Genom att skapa en inre frid och acceptans kan man minska stress och ångest, vilket i sin tur öppnar upp för glädje och nöjdhet. Att släppa taget om självkritik och istället omfamna sig själv med kärlek och acceptans är en nyckelkomponent.

Meningsfullhet
Att ha en känsla av syfte och meningsfullhet i livet är en stark källa till glädje och nöjdhet. Det kan vara kopplat till personliga mål, engagemang i meningsfulla aktiviteter eller bidrag till samhället. Att vara medveten om ens värderingar och sträva efter meningsfullhet ger en djupare tillfredsställelse.

Författare: Susanne Zachau
Källa: Mindfulness inverkan på sinne-kropp-själ
Bild: Peggychoucair

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.