Det finns många anledningar till att meditera

Det finns många anledningar till att meditera

Meditation har funnits i tusentals år, i olika former och det är först under senaste decennierna som
fler och fler har börjat uppmärksamma meditation i olika former.

Meditation handlar om att upptäcka sitt inre och med sitt sinne. Det går att uppleva många olika
förändringar, i tankar, känslor och sinnesförnimmelser som kan påverka ditt liv på ett positivt sätt.
Det öppnar upp för att bli mer uppmärksam och mer medveten i livet.

 

 

 

 

 

Du blir mer uppmärksam och mer medveten
När du mediterar fokuserad du på din andning och det ger dig en möjlighet till att begrunda dina
egna tankar. Om du har huvudet fullt upp med tankar över det som varit eller det som påverkar
dig i din vardag. Så när du mediterar så rensar du bort alla tankar på saker som du inte kan påverka
och istället fokuserar du på tankar i nuet och du får ett öppnare sinne.

Du får kontroll över dina känslor
Det är bra och känns skönt att visa sina känslor som när du är arg, ilska, sorg eller glädje, men det är
bra om du har egen kontroll över dessa. Med meditation får du bättre kontroll över stressade situationer
genom att du lär dig att kontrollera dina känslor på ett bättre sätt.

Du kan bli mindre stressad
Stress är något naturligt i våra liv. Alla upplever stress någon gång i livet, i vår vardag, i jobbet eller på
fritiden. Stress är inte så farligt utan ett naturligt inslag så länge den är hanterbar. Det är när stress börjar
bli ohanterlig och börjar påverka vår hälsa och vårt omdöme som det är ohälsosamt. Meditation hjälper
till att koppla av och vila en stund. Det ger kroppen och sinnet lugn, ro och harmoni samtidigt som den
skapar bättre motståndskraft mot stress när du känner den alltför starkt.

Du fattar bättre beslut och får bättre kontroll över ditt liv
När du mediterar lär du dig efterhand att lyssna på ditt inre jag och får bättre kontroll över ditt sinne.
Detta leder till att du bättre tar bort det som är negativt. Vilket kommer att hjälpa dig att bli mer målmedveten
och fatta bättre beslut i livet.

Bromsa takten och njut av ditt liv
Har du för bråttom? Istället för att leva fort kommer du att med hjälp av din meditation lära dig att sakta ner 
på din hastighet och istället njuta av ditt liv. Livet är inte ett sprinterlopp och därför ska du inte stressa dig
igenom livet. För när du gör det kommer du att missa massor av saker som du senare ångrar att du inte tog dit
tid till.

Du får ett bättre välmående och bättre hälsa
Med meditation som rutin får du ett lugnare inre och ett mer öppet sinne som kommer att få dig till ett bättre
välmående och bättre hälsa. Du tar tillvara på det goda som livet har att erbjuda dig.

Du kan meditera överallt och det fungerar för dig
Du kan ha en bestämd plats när du mediterar. Men du kan meditera överallt om du vill, hemma, på arbetet,
ute i naturen och vid havet. Det viktigaste är att du hittar en plats där du känner dig bekväm och du finner
lugn och ro på en tyst plats så att du kan samla dina tankar.

Meditation fungerar för att bli mer målmedveten, få ett öppnare sinne, lära dig kontrollera dina känslor bättre,
fokusera på positiva tankar i nuet och hjälper dig till ett mer harmoniskt liv.

Källa: Lifehack.org
Bild: Pixabay

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.