Om emotionella energitjuvar som dränerar din känslomässiga energi

Säga ja till dig själv och säg nej till energitjuvar

Emotionella energitjuvar är situationer, människor eller beteenden som kan dränera ens känslomässiga energi och påverkar både välmående och psykiska hälsan. Att uppleva dränerad på ens energi innebär att uppleva en uttömning av ens psykiska och emotionella resurser på grund av olika påfrestningar och påverkansfaktorer. Det är som om ens inre källa av positiv energi töms och man känner sig trött, utmattad och nedstämd.

Att vara med en emotionell energitjuv är som att ge bort dina bästa melodier till någon som inte uppskattar musiken. - Susanne Zachau

Här är några olika typer av emotionella energitjuvar:

Negativa personligheter:
Klagomålspersonen: En person som ständigt klagar och ser det negativa i allt kan vara en energitjuv. Deras pessimism kan smitta av sig och påverka ditt humör.
Dramatiska personer: Individer som skapar onödig dramatik och konflikt kan vara utmattande att vara runt. Deras ständiga kriser kan dränera din energi. 

Energidränerande relationer:
Ensidiga relationer: Om du alltid ger och aldrig får tillbaka kan det skapas en obalans som dränerar din energi över tid.
Toxiska relationer: Relationer där det finns manipulation, lögner, kontroll eller kan vara mycket energikrävande.

Stress och överbelastning:
Arbetsrelaterad stress: Ett högt arbetstryck och konstant stress på arbetsplatsen kan leda till utmattning och dränera din emotionella energi.
Dålig arbetsmiljö: En ogynnsam arbetsmiljö med konflikter, brist på stöd och negativitet kan påverka känslomässigt välmående. 
Överbelastning av åtaganden: Att ha för många åtaganden och för lite tid för återhämtning kan överväldiga och dra ner din energinivå. 

Självtvivel och negativt tänkande:
Inre kritik: Att vara självkritisk och konstant ifrågasätta dig själv och din kapacitet kan leda till en negativ spiral och utmattning av din emotionella energi.
Jämförelse med andra: Att ständigt jämföra dig med andra och känna dig otillräcklig kan vara en konstant källa till negativ energi. 

Orealistiska förväntningar:
Perfektionism:
 Att sträva efter perfektion och aldrig vara nöjd kan vara mycket utmattande. Orealistiska förväntningar på dig själv och andra kan leda till en ständig känsla av misslyckande. 

Brist på gränser: 
Svårigheter att säga nej: Om du har svårt att sätta gränser och säga nej till andra kan du bli överväldigad av åtaganden som dränerar din energi.
Upprepade överträdelser: Människor som inte respekterar dina gränser kan vara konstanta källor till stress och energitapp. 

Brist på återhämtning och egentid:
Ständig upptagenhet: Att vara konstant upptagen utan tid för återhämtning och att ta hand om sig själv kan leda till gradvis utmattning av känslomässig energi. 
Sömnbrist: Otillräcklig sömn påverkar negativt kroppens och hjärnans förmåga att återhämta sig vilket i sin tur påverkar känslomässig instabilitet.

Negativa livshändelser:
Förluster och motgångar: Svåra livshändelser som förluster eller allvarliga motgångar kan dränera känslomässig energi och orsaka en känsla av sorg och hopplöshet.
Förändringar och övergångar: Stora förändringar i livet som flytt eller jobb kan vara energikrävande eftersom de ofta kräver anpassning och hantering av nya utmaningar.

Att hantera energigjuvar kräver att du sätter upp gränser och värnar om ditt inre utrymme, som en trädgårdsmästare som skyddar sina blommor från skadedjur. - Susanne Zachau

Hur hanterar du energitjuvar för att undvika emotionell dränering
Att hantera energitjuvar och undvika emotionell dränering är viktigt för att bevara ditt välbefinnande och upprätthålla positiva energinivåer.

 • Identifiera energitjuvar
  Var medveten om människor och situationer som generellt dränerar din energi. Det kan vara människor som ständigt är negativa, kritiska eller dominerande.
 • Sätt gränser
  Lär dig att säga nej när det behövs. Sätt tydliga gränser för vad du är villig att göra och tolerera. Kom ihåg att det är okey att prioritera eget välbefinnande.
 • Prioritera att ta hand om dig själv
  Se till att säga nej när det behövs. Sätt tydliga gränser för vad du är villig att göra och tolerera. Kom ihåg att det är okey att prioritera eget välbefinnande.
 • Fokusera på positiva relationer
  Omge dig med människor som ger dig energi och stöd istället för att dra ner dig. Investera i tid i positiva relationer som bygger upp och inspirerar dig. 
 • Utveckla kommunikationsfärdigheter
  Lär dig att kommunicera på ett tydligt och respektfullt sätt. Ibland kan missförstånd leda till onödig stress och konflikter. 
 • Praktisera mindfulness meditation
  Regelbunden mindfulness meditation kan hjälpa dig att förbli närvarande och lugn även i utmanande situationer. Det kan också bidra till att stärka din mentala och emotionella hälsa. 
 • Reflektera över dina egna reaktioner
  Fundera över varför vissa människor eller situationer påverkar dig på ett sätt som drar din energi. Genom att förstå dina egna reaktioner kan du bättre hantera och anpassa dig till dem.
 • Skapa avstånd
  Om möjligt skapa fysiskt eller emotionellt avstånd från energitjuvar. Ibland är det nödvändigt att minska kontakten med människor eller situationer som har en negativ inverkan på dig.
Att säga ja till dig själv är att fylla ditt eget hjärta med kärlek och självrespekt, samtidigt som du säger nej till energitjuvar som försöker stjäla den glädjen. - Susanne Zachau

Genom att implementera dessa strategier kan du öka din förmåga att hantera energi och skapa en mer positiv och balanserad livsstil. 

Författare: Susanne Zachau
Källa: Energitjuvar, Ingalill Roos
Bild: RosZie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.