Fokus på andningen vid stress

Andningen är den process du ska fokusera på vid stress
Andas gör vi hela tiden och på olika sätt. Kroppen sköter andningen helt automatiskt själv. Vi behöver inte tänka på att vi behöver andas, så automatiserad är den. Vad händer när du känner dig stressad i livet. När du upplever stress tolkar hjärnan det som hotfullt och upplevelsen gör att hjärnan larmar det sympatiska nervsystemet blixtsnabbt. Andningen ökar omedelbart, den blir snabb med ytlig andning högt upp i bröstet. För att förändra den snabba, ytliga andningen till att bli mer kontrollerad, djupare andning som ger bättre syretillförsel till kroppen, fungerar det mycket bra att fokusera på inandningen och utandningen. Att fokusera på andningen istället för att tänka på att du är stressad, ger minskad stress på ett hälsosamt sätt. Blodet i kroppen syresätts bättre, nervsystemet blir lugnare och stressen minskar.

Andningen är viktig för hälsan.
Vad kan du göra för att förbättra din andning och din koncentration när du upplever stress är att använda andningsankaret som ett redskap. I början av övningen gäller det att upptäcka var andningen sitter. När du gör övningen kan du undersöka hur du andas genom att lägga en hand på bröstet och en hand på naveln. När du tar ett andetag in och ett andetag ut upptäcker du vilken av händerna som rör sig när du andas. När du djupandas använder du diafragmamuskeln.

Andningsankaret
Andningsankaret är en grundläggande övning att använda för att förbättra andningen vid stress. I början av övningen gäller det att upptäcka var andningen sitter. När du gör övningen kan du undersöka hur du andas genom att lägga en hand på bröstet och en hand på naveln. Upptäck vilken av händerna rör sig när du andas. Fundera på om dina andetag är snabba eller långsamma, ytliga eller djupa. Vid djupandning från buken minskar stressen härvid används diafragmamuskeln. Ett par djupa in och utandningar brukar vara tillräckligt för att minska oron och öka lugnet. Varje gång stressen eller negativa känslor tar överhanden kan du pröva ett par djupa bukandetag.

Du kan öva ditt andningsankare genom att sätta dig stabilt, värdigt och rakt på en stol. Slut ögonen om det känns bra. Börja fokusera helt och hållet på dina andetag. Ta tre djupa inandningar och tre djupa utandningar. Observera dina tre djupa inandningar och tre djupa utandningar. Upptäck om du djupandas eller om du andas ytligt. Detta görs utan att döma, utan att påverka, utan att kontrollera andetagen. Följ andetagen och ha kvar uppmärksamheten där. Följ andetagen när du andas in och andas ut i din egen takt. Avsluta med att öppna ögonen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.