Mindfulness – meditation

Mindfulnessmeditation

Mindfulness – meditation gör att du får minskad stress, förbättrat välbefinnande och förbättrad hjärnan. Att meditera kräver en öppen, mottaglig, icke-diskret medvetenhet om din nuvarande upplevelse. Vid meditationen fokuserar du på dina erfarenheter och upplevelser i ditt sinne, din tanke, din känsla i nuet. Uppmärksamma vad som helst, och som du upplever det. Genom att vända din uppmärksamhet bort från vardagens chatter ger du sinnet, tankar och känslor tillräckligt tid att fokusera så att det kan tysta ner.

Bara fem minuters Mindfulness – meditation förbättrar välbefinnandet. Att stanna upp en liten stund, blunda och andas långsamt in och ut. Koncentrera dig på hur ditt bröst stiger upp och sjunker ner och försök att inte tänka på något annat just i denna stund. Om andra tankar dyker upp i ditt huvud, bekräfta och avfärda dem, ta sedan tillbaka ditt fokus till din andning.

Genom att ta ett perspektiv åt sidan och med hjälp av Mindfulness – meditationsövningar kan du hitta nya sätt att tänka och förhålla sig till saker, vanor, rutiner och handlingssätt som förbättrar välbefinnandet.

Källa: ScienceDirect

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.