Mindfulness ger dig bättre fysisk och psykologisk hälsa

Mindfulness ger dig bättre fysisk och psykologisk hälsa

Psykologisk och fysisk hälsa påverkas av mindfulness. I en forskningsartikel beskrivs att syftet i en studie är att undersöka påverkan av mindfulness på psykologisk och fysisk hälsa men också att definiera fysisk och psykologisk hälsa.

I forskningsartikeln definieras psykologisk hälsa som upplevelser av sociala, emotionella och psykiska välbefinnande. Vid negativ inverkan på den psykologiska hälsan upplevs negativa känslor, stämningslägen, ångest eller depression som kan skapa irritation och stress. Fysisk hälsa definieras som kardiovaskulär hälsa som påverkan på hjärtfrekvens, blodtryck, hjärtautonoma funktioner och återspeglingar på sympatiska, parasympatiska nervsystemen och andra fysiologiska system.

Studien visade att mindfulness har betydelse för fysisk och psykologisk hälsa och som även innefattade den sociala hälsan. Detta inkluderade även accepterande, värderande och beskrivande aspekter. Som att ha en mer accepterande attityd mot sig själv och någon annans livshändelser vilket minskar rädslan för social värdering. Även minskad tendens till negativa känslor, ångest och depression.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.