Mindfulness ger dig bättre fysisk och psykologisk hälsa

Mindfulness ger dig bättre fysisk och psykologisk hälsa

Psykologisk och fysisk hälsa påverkas av mindfulness. I en forskningsartikel beskrivs att syftet i studien är att undersöka påverkan av mindfulness i samband med psykologisk och fysisk hälsa men också att definiera fysisk och psykologisk hälsa.

I forskningsartikeln definieras psykologisk hälsa som upplevelser av sociala, emotionella och psykiska välbefinnande. Vid negativ inverkan på den psykologiska hälsan upplevs negativa känslor, stämningslägen, ångest eller depression som kan skapa irritation och stress. Fysisk hälsa definieras som kardiovaskulär hälsa som påverkar din hjärtfrekvens, blodtryck, hjärtautonoma funktioner och återspeglingar på sympatiska, parasympatiska nervsystemen och andra fysiologiska system.

I studien påvisades att mindfulness har betydelse för fysisk och psykologisk hälsa som även innefattade den sociala hälsan. Detta inkluderade även accepterande, värderande och beskrivande aspekter. Som att ha en mer accepterande attityd mot dig själv och någon annans livshändelser vilket minskar rädslan för sociala värderingar. Även minskad tendens till negativa känslor, ångest och depression. 

Mindfulness är bron till en hälsosam själ och en hälsosam kropp vilket den skapar harmoni i vårt liv. - okänd

Mindfulness påverkan på psykologisk hälsa och fysisk hälsa
Psykologisk hälsa och fysisk hälsa är intimt sammanlänkade och mindfulness är en praxis som visat sig ha positiva effekter på båda områden. Här är några aspekter om hur mindfulness påverkar både psykologiska och fysiska hälsan.

Psykologisk hälsa
För att tillämpa stressreduktion. En mindfulness övning innebär att vara närvarande och medveten om dina tankar och känslor i nuet. Detta kan hjälpa dig att identifiera stress och lära dig hantera dem på ett mer hälsosamt sätt. När du minskar stressen kan du förebygga eller minska symtom på ångest och depression.

Mindfulness ger dig verktyg för att bättre förstå och reglera dina känslor. Du lär dig att acceptera dina känslor utan att döma dem och reagera mer konstruktivt på utmanande situationer. Detta kan bidra till ökad emotionell stabilitet och minskad negativ självkritik

Förbättra din psykologiska hälsa med ökad medvetenhet. Genom att praktisera mindfulness ökar din medvetenhet om dina tankar och beteenden. Detta kan hjälpa dig att identifiera negativa tanke- och beteendemönster som kan vara skadliga för din psykiska hälsa. Med ökad medvetenhet kan du sedan arbeta med att ändra dessa mönster till mer positiva och hälsosamma sådana. 

Fysisk hälsa
Mindfulness har visat sig vara effektivt för att minska upplevelsen av kronisk smärta. Genom att fokusera på och vara närvarande i kroppen kan du minska smärtupplevelsen och även behöva minska smärtstillande mediciner.

Så det med immunsystemet stärks av mindfulness. Långvarig stress kan försvaga immunsystemet och göra dig mer mottaglig för sjukdomar. Mindfulness minskar stress vilket i sin tur kan stärka immunförsvaret och förbättra din kroppsliga förmåga att bekämpa sjukdomar. 

Mindfulness kan förbättra sömnen genom att minska oro och rastlöshet. En god natts sömn är avgörande för din fysiska hälsa och återhämtning. 

Mindfulness är nyckeln till att förena sinnet med kroppen och genom denna koppling uppnår du en bättre fysisk och psykisk hälsa. – okänd

Författare: Susanne Zachau

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.