Mindfulness för din hälsa

En plats för det medvetna nuet i livet.
Leva ögonblick för ögonblick – att uppmärksamma vad som händer just denna sekund kan vara svårt. Vi tillbringar oftast mer tid på att tänka på vad som kommer upp i framtiden. Eller det kan vara att vi dröjer kvar vid saker i det förflutna som vi inte kan förändra. Vi kan missa att uppleva nuet när vi gör så här.

Det är möjligt att träna sig själv till att fokusera på nuet. Du blir mer medveten om vad som händer inuti och omkring dig, dina tankar, dina känslor, förnimmelser och din miljö. Du observerar dessa ögonblick utan att döma. Detta är att bli medveten och uppleva nuet.

En kvinna som fokuserar på fjärilen i handen när hennes bekymmer flyter iväg.

”Vi tittar på våra tankar och känslor med nyfikenhet, mildhet och vänlighet” förklarar dr Eric Loucks, chef för Mindfulness Centr vid Brown University. Han menar också att intresset för mindfulness genomgår en snabb global expansion så som också den vetenskapliga evidensen inom området. Hälsostrategier är nödvändiga för att främja evidensbaserade mindfulness system.

Mindfulness har sina rötter i buddhistisk meditation. Meditation syftar till att öka medvetenheten om sitt egna sinne och sin egen koncentration.

Under senaste decenniet har mindfulness blivit ett hushållsbegrepp. Mindfulness program är nu mycket mer vanligt förekommande i skolor, arbetsplatser och sjukhus.

Mindfulness kan innebära en sittande meditation som utövas i ett lugnt utrymme. Sittande meditation fokuserar du på din andning eller förnimmelser i din kropp. Om ditt sinne vandrar, kan vara tankar som dyker upp om saker du behöver göra. Försök då återvända till nuet.

Men mindfulness behöver inte göras stillasittande eller tyst. Du kan interagera övningen i saker du gör varje dag, som att gå eller äta. Du kan också vara uppmärksam när du interagerar med andra människor.

källa: NIH

 

 


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.