Hur hänger Mindfulness och brist på motivation ihop?

Mindfulness och brist på motivation


Mindfulness och motivation kan vara intimt sammanlänkade på flera sätt. Mindfulness handlar om att vara närvarande och uppmärksam på nuet, utan att döma eller bli fast i negativa tankar eller känslor. Motivation handlar om att ha en inre drivkraft att nå mål och uppnå prestationer.
En person som är mindful kan lättare uppleva motivation, eftersom de är mer medvetna om sina känslor, behov och önskningar. Genom att vara medveten om sina mål kan man också öka sin motivation att arbeta mot dessa mål. Mindfulness meditation kan hjälpa till att hantera bristande motivation. Bristande motivation kan bero på stress, oro eller distraktioner som hindrar en från att fokusera på det som är viktigt. Genom att träna mindfulness kan man lära sig att hantera dessa hinder och återgå till det som är viktigt, vilket i sin tur kan öka motivationen. Därför kan mindfulness och motivation vara två sidor av samma mynt. Där mindfulness kan hjälpa till att öka motivationen och samtidigt hjälpa till att hantera bristande motivation. 

Hur blir du motiverad att utöva mindfulness?
Att utöva mindfulness kan ge många fördelar, såsom minskad stress, ökad fokus och förbättrad mental hälsa. Men det kan vara svårt att hitta motivationen att börja med mindfulness, särskilt om du är nybörjare. Här är några tips som kan hjälpa dig att bli motiverad att utöva mindfulness:

Kan du förstå fördelarna blir du mer motiverad
Lär dig om fördelarna med mindfulness genom att läsa forskning eller prata med andra som har utövat mindfulness. Detta kan hjälpa dig att förstå varför mindfulness är viktigt och vilka fördelar det kan ge.

Börja med bara några minuter om dagen
Du behöver inte utöva mindfulness meditation i en timme varje dag från början. Börja med några minuter om dagen och öka gradvis efterhand. Det kan vara enklare att hitta motivationen om du inte känner att du måste lägga ned en stor mängd tid och ansträngning direkt.

Hitta en metod som passar dig
Det finns många olika sätt att utöva mindfulness, såsom meditation, yoga eller mindfulness andning. Prova olika metoder och hitta en som känns naturlig och passande för dig. Detta kan hjälpa dig att bli mer motiverad eftersom du kommer att njuta av övningen.

Skapa en rutin
Skapa en rutin för din mindfulness-övning, såsom att utöva vid samma tidpunkt varje dag. Detta kan hjälpa dig att göra mindfulness till en vana och minska beslutströtthet kring om du ska utöva eller inte.

Ha tålamod
Det kan ta tid att uppleva de fullständiga fördelarna av mindfulness. Var tålmodig med dig själv och fortsätt öva regelbundet. Ju mer du övar desto enklare kommer det att bli, och motivationen kan öka när du märker förbättringar i din hälsa och välbefinnande.

Om du misslyckas med din motivation att utöva mindfulness

Att misslyckas med motivation att utöva mindfulness är vanligt och det är helt normalt att ha svårt att starta och behålla en regelbunden mindfulness.

Här är några mer tips som kan hjälpa dig att komma tillbaka på rätt spår om du upplever brist på motivationen:

Var medveten om dina motstånd
Om du upplever motstånd mot att utöva mindfulness, var inte för hård mot dig själv. Acceptera att det är en del av processen och att det kan vara en utmaning att hålla fast vid en regelbunden mindfulness-praktik.

Identifiera varför du har tappat motivation
Försök att identifiera varför du har tappat motivation för din mindfulness meditation. Har du för mycket stress i ditt liv eller är det kanske en annan faktor som hindrar dig från att prioritera mindfulness? Att förstå varför du har tappat motivation kan hjälpa dig att hitta sätt att återvända till mindfulness.

Hitta en träningspartner
Att ha en träningspartner kan hjälpa dig att hålla fast vid din mindfulnessövning

genom att det ökar ansvaret och motivationen. Det är motiverande att stödja varandra genom utmaningar som kan uppstå.

Använd en mindfulness-app
Det finns flera mindfulness-appar som kan hjälpa dig att upprätthålla eller återuppta en regelbunden mindfulness meditation. Appar som Headspace, Calm och Mindfulnesscoach kan guida dig genom mindfulness-övningar och erbjuda stöd och motivation.

Var snäll mot dig själv
Var inte för hård mot dig själv om du har tappat motivation för mindfulness. Att utöva mindfulness handlar om att vara snäll mot dig själv och acceptera det som är. Försök att öva med vänlighet och ödmjukhet, utan att kritisera dig själv för tidigare misslyckanden.

Vad kan brist på motivation bero på?

Stress och överbelastning
Om du känner dig stressad och överbelastad kan det vara svårt att hitta motivationen att utöva mindfulness. Försök att identifiera vad som orsakar stressen och se om det finns några sätt att minska den. Ta också små steg mot att göra mindfulness en del av din dagliga rutin.

Har du brist på tid?
Om du upplever en brist på tid kan det vara svårt att hitta motivationen att utöva mindfulness. Försök att skapa utrymme för mindfulness genom att schemalägga det i din dagliga rutin, till exempel genom att avsätta tid på morgonen eller kvällen. Du kan också prova kortare mindfulness-övningar, som du kan göra när som helst på dagen.

Svårighet att stanna kvar och vara fokuserad
Om du har svårt att stanna kvar och vara fokuserad under mindfulness-övningar kan det vara svårt att hitta motivationen att fortsätta. Prova att använda guidade meditationer eller musik för att hjälpa dig att hålla fokus. Det kan också hjälpa att byta plats eller prova en annan metod för mindfulness, som yoga eller mindfulness andning.

För höga förväntningar
Om du har för höga förväntningar på din mindfulnessövning kan det leda till att du tappar motivationen. Kom ihåg att mindfulness är en träning och det tar tid och övning för att se resultat. Försök att ha realistiska förväntningar och uppskatta de små förbättringarna du gör.

Mindfulness i grupp
Om du känner dig ensam i din mindfulnessövning kan det vara svårt att hitta motivationen att fortsätta. Försök att hitta en grupp att utöva mindfulness med eller anslut dig till en online-gemenskap. Det kan också hjälpa att dela dina erfarenheter med andra och få stöd och råd.

Mindfulness meditation och brist på motivation kan bero på olika faktorer. När du identifierar orsaken till brist på motivation, tar små steg mot att integrera mindfulness i din dagliga rutin kan du öka din motivation och njuta av fördelarna med mindfulness.

Källa:
Coming to our senses, av Jon Kabat-Zinn

Mindful work av David Gelles
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.