Hur du kan använda mindfulness för bättre beslutsfattande i din ekonomi

Mindfulness för bättre beslutsfattande i din ekonomi

Mindfulness och psykologisk ekonomi är två intressanta områden som på olika sätt påverkar människors välbefinnande och beslutsfattande. Samspelet mellan mindfulness och psykologisk ekonomi kan bidra till bättre beslutsfattande och öka ditt välbefinnande. Genom att vara medveten om dina egna kognitiva biaser och emotionella reaktioner kan du göra mer balanserade, genomtänkta och kloka val som tar hänsyn till ekonomiska faktorer och långsiktigt välbefinnande. 

Mindfulness
Mindfulness kan beskrivas som medveten närvaro i nuet utan att döma eller reagera på det som sker. När du utvecklar mindfulness förmågan kan du öka din medvetenhet om dina tankar, känslor och kroppsliga upplevelser. Forskning visar att mindfulness kan ha en positiv inverkan på olika områden av människors liv, stresshantering, känslomässig reglering, relationsbyggande och beslutsfattande. När du är medvetet närvarande kan du bättre hantera stressiga situationer, minska ångest och depression vid beslutsfattande. Mindfulness-övningar har också visat sig kunna förbättra koncentrationen och kreativiteten.

Psykologisk ekonomi
Psykologisk ekonomi är ett område som kombinerar ekonomi och psykologi för att förstå hur psykologi påverkar dina ekonomiska beslut och beteenden. Detta område betonar att du inte alltid agerar rationellt när du fattar ekonomiska beslut vilket är ett grundläggande antagande inom traditionell ekonomi. Istället tar psykologisk ekonomi hänsyn till de faktorer som kognitiva biaser, emotionell påverkan och social påverkan på beslutsfattande. 

Mindfulness är nyckeln som låser upp dörren till medvetet beslutsfattande och gör det möjligt för oss att navigera i labyrinten av psykologiska snedvridningar och fatta val som överensstämmer med våra verkliga avsikter. – Susanne Zachau 

Daniel Kahneman och Amos Tversky är två framstående forskare inom psykologisk ekonomi som har utforskat begrepp som prospektteori och kognitiva biaser. Deras arbete har visat att människors beslut ofta påverkas av hur informationen presenteras och att de är benägna att undvika förluster mer än att uppskatta vinster.

Mindfulness är en metod för medveten närvaro som kan hjälpa dig att förbättra ditt mentala välbefinnande och hantera stress. Psykologisk ekonomi fokuserar på hur psykologi påverkar ditt ekonomiska beslut och utforskar varför du ibland agerar på sätt som inte är helt rationellt enligt traditionella teorier. Båda områden ger värdefull insikt i människors beteenden och beslutsprocesser från olika perspektiv. 

Beslutsfattande 
Beslutsfattande är en central aspekt av mänskligt beteende och påverkar olika områden i livet inklusive ekonomi. Dina beslut påverkas av en mängd faktorer inklusive emotionella reaktioner, sociala normer, upplevd risk och belöning samt tidigare erfarenheter. Beslutsfattande kan vara komplicerat och påverkas av både medvetna och omedvetna processer.

Samspelet mellan mindfulness, psykologisk ekonomi och beslutsfattande
Samspelen mellan dessa tre område är intressanta och rika på insikter. När du använder minfulness som en medvetenhetsverktyg kan du utveckla en ökad medvetenhet om dina känslor och tankar när du står inför olika beslut. Detta kan hjälpa till att identifiera kognitiva biaser och emotionella påverkningar som kan leda till irrationella eller oönskade beslut. 

Mindfulness kan också hjälpa dig att hantera de stressiga och ibland emotionellt laddade situationer som kan uppstå i samband med ekonomiska beslut. När du är närvarande i stunden kan du minska risken för att fatta beslut baserade på känslomässiga reaktioner i stunden och istället ta hänsyn till dina långsiktiga mål och värderingar.

Det är värt att notera att både mindfulness och psykologisk ekonomi betonar betydelsen av medvetenhet och självreflektion. När du är medveten om hur dina mentala processer påverkar ditt beslutsfattande kan du förbättra din förmåga att fatta beslut som är i linje med dina mål och värderingar samtidigt som du får bättre välbefinnande. 

Mindfulness och psykologisk ekonomi sammanfaller för att visa oss att verklig rikedom inte bara mäts i valuta, utan i visdomen i våra beslut och djupet i vårt välbefinnande. – Susanne Zachau 

Hur du kan använda mindfulness, psykologisk ekonomi och beslutsfattande.
Situationen är att köpa en större pryl. Anna står inför beslutet att köpa en ny TV. Hon har länge funderat på att uppgradera sin gamla TV till en större och mer avancerad modell. Hennes första instinkt är att gå direkt till butiken och köpa den, eftersom den ser fantastisk ut och har alla de senaste funktionerna.

Psykologisk ekonomi: Anna inser att detta beslut påverkas av förlustaversion och överdriven optimism. Hon tänker att om hon inte köper TV:n, kommer hon att förlora chansen att äga den och alla dess funktioner. Dessutom är hon optimistisk över att den nya TV:n kommer att öka hennes tittarupplevelse avsevärt.

Mindfulness: Innan Anna rusar iväg till butiken, pausar hon och tillämpar mindfulness. Hon observerar sina tankar och känslor kring beslutet utan att döma dem. Hon märker att hennes känslor av förlust och optimism påverkar hennes beslut starkt.

Beslutsfattande: Med hjälp av mindfulness blir Anna medveten om sina känslor och de eventuella kognitiva biaser som påverkar hennes beslut. Hon tänker på hur mycket tid hon faktiskt spenderar framför TV:n och om hon verkligen behöver alla de avancerade funktionerna. Genom att vara medvetet närvarande i beslutsprocessen inser hon att hennes första impulser kanske inte leder till det bästa valet.

Slutsats: Genom att kombinera insikter från psykologisk ekonomi och mindfulness tar Anna ett mer medvetet beslut. Istället för att agera på sina första känslor och impulser, tar hon hänsyn till både sina långsiktiga mål och de psykologiska faktorer som påverkar hennes beslut. Hon bestämmer sig för att göra mer forskning om olika TV-modeller, jämföra priser och fundera över om hon verkligen behöver alla de extra funktionerna. På detta sätt använder hon mindfulness som verktyg för att fatta ett beslut som är mer i linje med sina faktiska behov och ekonomiska mål.

Fakta: Kognitiv bias betyder ett missvisande eller felaktigt sätt att tänka, uppfatta, bedöma, dra slutsatser, ta ställning (källa: psykologilexikon)

Författare: Susanne Zachau
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.