Body Scan – mindfulness – meditation

Body Scan (kroppskanning) är en meditationsteknik där man tränar på att vara uppmärksam, vara närvarande i nuet, i ögonblicket, känna in sig själv och alla delar i kroppen.

Body Scan (kroppsskanning) är som en avslappning som du själv väljer. Body Scan ska helst genomföras liggande på rygg, på en Yogamatta på golvet eller på en säng för att få bästa möjliga effekten. Body Scan går att genomföra sittande. Fokus ska ligga på att verkligen lära känna din kropp. Tio minuter om dagen gör skillnad, tjugo minuter om dagen gör ännu större skillnad. Om du inte har så mycket tid, använd den tid du har.

Att ha slutna ögon kan vara till hjälp för att du kan fokusera, eller om du hellre vill kan du alltid sänka ögonen som att vore halvstängda.

När vi övar mindfulness och kroppskanning kan vi vara närvarande i varje andetag och varje ögonblick av livet. - Susanne Zachau

När du känner dig klar för att starta, andas avsiktligt in och avsiktligt ut hela tiden, märk beröring och tryck kroppen kommer i kontakt med sätet eller golvet. Låt det ta så mycket tid som du behöver och som du vill uppleva att undersöka varje kroppsområde. Det går att välja att göra en systematisk kroppssökning som börjar vid huvudet eller vid fötterna. Det går bra att börja med att känna in tårna och sedan vaderna, underbenen, låren, magen och vandra vidare genom hela kroppens alla delar. Det går bra att välja att utforska sensationer slumpmässigt under kroppssökningen.

Upplevelser kan innehåll allt från surr, stickningar, tryck, täthet, temperatur eller något annat som lägger märke till. Om inga starka upplevelser finns, kan de vara neutrala, det är också något att lägga märke till att det är neutralt. Ställ bara in det som finns, så bra du kan utan bedömning eller värdering.

Huvudpoängen är att vara nyfiken och öppen för vad du märker, undersöka upplevelserna så fullständigt som möjligt och sedan med avsikt släppa uppmärksamhetsfokus innan nästa kroppsområde ska undersökas. Vandrar tankarna iväg på något annat, hämta bara vänligt tillbaka tankarna igen för att fortsätta att utforska sensationer i kroppen. I slutet av Body Scan ta avsiktligt andas in och andas ut som en avslutning för att sedan andas helt fritt. Öppna ögonen om de varit stängda och känn in nuet.

Kroppskanningen är ett verktyg för att hela både kropp och själ. - Susanne Zachau

Fördelar med Body Scan

Body Scan för bättrar din förmåga att hålla din fulla uppmärksamhet på upplevelser i nutiden som sker. Body Scan meditation förbättrar sömnen, ger djup vila och återhämtning.

Källa:
MIndfulnesscenter. Här och Nu
Framgångsguide MIndfulness

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.