Avsikten när du utövar Mindfulness meditation

Har du satt upp en avsikt när du utövar Mindfulness?

Vad händer i dina tankar, känslor och förnimmelser när du mediterar och inte känner dig vänligt sinnad? Det går inte att framtvinga en känsla som känns konstlad. För avsikten med en meditation är att det handlar i själva verket om hur du förhåller dig till dig själv och till andra. Nyckeln är att ha en avsikt med att skapa en positiv kontakt med  dig själv och med andra. Det kan vara förvånansvärt kraftfullt att bara andas in och andas ut med en vänlig uppmärksamhet som avsikt.

Avsikten – vänlig uppmärksamhet
Uppmärksamheten på andningen är grundläggande vid meditation över om avsikten är vänlig uppmärksamhet. Vänlig uppmärksamhet är varm, uppriktig, mjuk, ömsint, sårbar, känslig, medkännande, förstående, varma och tillgivna känslor. I denna meditationen kopplar du samman uppmärksamheten på andningen med en känslomässig attityd som är varm och vänlig, särskilt när du blir medveten om tankar, känslor och sinnesförnimmelser. Låt andningen genomsyras av en varm och vänlig känsla så att andningen hjälper dig att släppa eventuella motstånd. Först gäller det att andas in med uppmärksamhet på din upplevelse och sedan andas ut en vänlig känsla inför din upplevelse, så att vänlighet kan genomsyra din kropp. Vid nästa inandning andas du in en känsla av vänskap och på utandningen andas du ut vänlighet gentemot honom eller henne. 

Avsikten att vara medvetet närvarande i nuet
Avsikten att vara medvetet närvarande. Stanna upp, observera, acceptera släpp taget eller svara på dina tankar, känslor och sinnesförnimmelser. I livet, arbetsdagar och privatliv finns det många situationer som kan ge signaler till oss att vara mer medvetet närvarande. Börja med att lägga märke till olika situationer i arbetslivet eller privatlivet. Vad händer när telefonen ringer, när du sätter på datorn, när en lampa tänds, när du går in eller ut genom dörren eller andra upplevelser. Ta kontakt med ditt andningsankare och gör en SOAS – stanna upp, observera, acceptera, släpp taget eller svara.

Mindfulness är meditation med avsikt att rikta uppmärksamheten på ett särskilt sätt, att med avsikt vara närvarande i nuet utan att värdera eller döma det vi uppmärksammar. Det är att öva sig i att leva i nuet, ögonblick för ögonblick. 

Avsikten inom mindfulness meditation kan vara att minska stress, sova bättre, få lugn, ro och stillhet, eller någon annan avsikt. Du kan träna mindfulness på allt, det är bara du själv som sätter begränsningar. 

Källa: Mindfulness i vardagen
Källa: Jon Kabat Zinn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.