Att uppleva stress är okey

Att uppleva stress är helt okey

Varje dag när vi är på arbetet, har vi inarbetade arbetsmönster, rutiner och kultur som skapar vår arbetsvardag. Varje dag kan vi uppleva stressiga dagar, stunder, situationer, relationer och konversationer. I oss människor finns det en attityd till att uppleva stress är dåligt och negativt och ansträngande. När obekväma känslor av stress uppstår känner vi oss svaga, musklerna spänns, vår mage kör igång och hjärtat slår snabbare. När vi använder oss av Mindfulness vid stress så använder vi oss av andningen för att försöka minska stressen vi upplever i våra tankar, känslor och kropp. Samtidigt som vi oftast har en fysisk stress kvar i kroppen som märks genom att uppleva ett stort obehag, stressen är inte utrotad. Att utrota stressen fungerar inte utan det är okey att uppleva stressen i olika situationer.

 

Tankefällor och tillvägagångssätt om stress och meditation
Vi lär oss genom enbart använda andningen att prioritera att minska stressen och kontrollera stressen och då undergräver vi en finkänslig form av motvilja och attityd till stressen.

Målet är inte att bli av med stressen utan att använda kärnprinciperna en icke-dömande tanke, att låta tankar, förnimmelser, känslor komma och gå. Låta inre upplevelser och erfarenheter vara med om vad som uppstår som obehagligt, behagligt, smärtsamt, bekvämt eller obekvämt vid stress.

Har vi stresstankesättet om att tanken stress är dåligt så leder inställningen till att vi undergräver vår kropp, tanke, känsla och sinne att kunna hantera det. Att säga att stress är dåligt är både felaktigt och kontraproduktivt. Eftersom forskning visar att kortvarig stress gynnar positiva, mentala och fysiska resultat och är en kraftfull katalysator för tillväxt.

I en studie har forskare visat hur vi reagerar på stress genom vårt stresstänkande. Stress som ses som dåligt gjorde att stressen fortsatte att öka hos deltagarna i en grupp. I en annan grupp gav förändringen av stressinriktningen gav en ökning av hormoner genom associationer till optimal hälsa och problemlösning.

Att uppleva stress är positivt och helt okey. Att säga att stress enbart är dåligt är kontraproduktivt, felaktigt är som att så negativa tankar och känslor hos människan.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.