Att ha ett öppet sinne – i ditt tankeflöde

Att ha ett öppet sinne – i ditt tankeflöde

Erfarenheter
Det brukar ta en stund för att skapa sig egna erfarenheter om hur mindfulness fungerar. Därför är det viktigt att ha ett öppet sinne och försöka släppa sitt eget omdöme om sig själv.

Början av en ström av tankeflöden
När du startar med mindfulness är det lätt att tänka att du hamnar i ”göra rätt läge”. Men det kan bli ett hinder att tänka ”gör rätt” utan låt bara dina erfarenheter vara som de är och du kommer att notera dina tankar som kommer fram. I ditt tankeflöde kan alla möjliga tankar dyka upp när du övar mindfulness, tankar, känslor, ljud, smaker, sensationer. Ibland känns det bekvämt ibland känns det obekvämt, ibland med lugna känslor och ibland med starka känslor. Det är inget att oroa sig för, alla upplevelser är erfarenheter.

Öva på att låta tankeflödet bara vara
När du sitter ner och praktiserar och noterar du en konstant ström av tankar, känslor och sensationer. Först kämpar du med dem och skjuter undan dem, försöker förändra dem eller försöker få bort tankarna eller vad det är. Det är faktiskt omöjligt att försöka kontrollera dina erfarenheter eller förhindra dem i tankeflödet på just det sättet.

Ett annat sätt är att försöka besluta att låta dina tankar och känslor bara vara som de är och bara betrakta dem i tankeflödet. När du övar på detta sättet, kan du observera dina tankar når de kommer och går, inte kämpa emot utan bara låta flödet vara som det är. Oavsett om tankarna är lugna eller turbulenta, är det att öva på att låta tankeflödet bara vara som de är. Notera tankarna och känslorna som är något som obeständigt. De kommer och går på deras eget sätt precis som molnen på himlen. Observera dem bara med öppenhet och nyfikenhet när de förändras och flödar iväg.

Källa: Mindfulness

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.