Att acceptera dina tankar, känslor och förnimmelser

Att acceptera dina tankar, känslor och förnimmelser

Acceptera det du inte kan förändra utan lägg din fokus och din energi på det du kan göra. – Susanne Zachau

Acceptans kan ses som ett sätt att bara låta saker vara som de är i det ögonblicket vi blir medvetna om dem. Hur svårt är det egentligen? Det är svårt att acceptera det som kommer fram i tankar, känslor och förnimmelser i vardagslivet eller vid meditationsträning. Acceptans är svårt och något vi behöver träna på mycket. Framförallt på acceptans mot oss själva, våra tankar, känslor och förnimmelser.

Efter en viss tids träning kan tänkandet som är roten till psykisk ohälsa accepteras. Det gäller att se saker och ting som de är, inte som jag önskar att de ska vara. Genom träning blir vi medvetet närvarande och accepterar världen som den är och formar en möjlighet till att bli mer öppen och flexibel och hitta lösningar att gå framåt i livet.

”Mindfulness är att uppmärksamma på ett visst sätt med avsikt i nuet och icke dömande.” – Kabat-Zinn

Det innebär att uppmärksamma yttre och inre tankar, känslor och erfarenheter när de inträffar. Det är ett intellektuellt tillstånd av närvaro som gör att du kan engagera dig i det du gör i nuet. Det betyder att du ska observera dina tankar, utan att märka dem som bra eller dåliga utan avsikt att ändra dem. Bara helt enkelt märka att de finns utan att döma tankarna.

Motsatsen är att vara tanklös eller vara på autopiloten vilket innebär situationer där du inte är medveten om vad som händer inom och omkring dig. Tankar bara rusar genom ditt sinne och du agerar på dem innan du ens riktigt märker att de är där.

Acceptans innebär att släppa kampen om att dessa känslor ska finnas kvar, ge dem lite andrum och bara låt dem vara där utan att bli överväldigad. När du lär dig att acceptera och öppna upp är det lättare att låta känslor komma och gå utan att tömma din energi eller hålla dig tillbaka.

Acceptera och gå vidare
Det finns bra verktyg för att träna på medveten närvaro och komma till att acceptera genom redskapet SOAS.
Stanna upp
Observera
Acceptera
Släpp taget

 

Källa:
Mindfulness i vardagen
Mindfulness and acceptance approach
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.