Andas bättre och tillför mer syre till kroppen

Andas bättre och tillför mer syre till kroppen

Djupa andetag in och djupa andetag ut tillför ett luftutbyte i lungorna och mer friskt syre genom kroppens vävnader. Vilket har stor betydelse för mindre stress, mer energi och ökade lyckokänslor

Vanligtvis i vardagen andas du utan att tänka på hur du andas. Du är inte medveten om hur du andas.  Ju bättre kontroll du har på andningen desto snabbare återfår du en känsla av lugn och ro. Andningen har en viktig roll i avslappningsförmågan när du ska försöka minska på stressen i stunden som är.

Att ta djupa andetag underlättar luftutbytet i nedre lungorna och gör det lättare att tillföra mer friskt syre genom kroppens vävnader.

När du stressar aktiveras det sympatiska nervsystemet i autonoma systemet i den delen som reglerar hjärtfrekvens, matsmältning, andningen, ämnesomsättningen och många fler funktioner. Dessa signalerar och aktiverar flykt- och kampreaktioner i kroppen vid stress. Du känner att hjärtat slår snabbare, magen är i uppror, händerna blir svettiga, orolig och känner dig överbelastad. Tre djupa inandningar och tre djupa utandningar stimulerar snabbt det parasympatiska nervsystemet som hjälper dig att återfå fattningen vid stress. För att andningen är det enda av autonoma funktioner i kroppen som du kan kontrollera med din viljestyrka. Du kan inte snabba på hjärtfrekvensen eller stanna upp matsmältningen med ren tankekraft. Däremot kan du medvetet ändra hur du andas, frekvensen, djupet och mönstret och därmed även informationen som din kropp skickar till hjärnan.

Det finns miljarder receptorer utspridda i kroppen, lungorna, diafragman och bröstväggen särskilt där stora mängder information snappas upp varje gång du andas in och andas ut. Alla receptorer skickar signaler genom nervsystemet genom vagusnerven direkt till hjärnan. Eftersom andningen är viktig för din överlevnad, lyssnar hjärtat på signalerna och det är avgörande för att kunna kontrollera andningen. Andningen hjälper till att befria dig från negativa känslor, ångest, nedstämdhet och rädsla och framkallar positiva känslor, kärlek, medkänsla och lycka.

Om du övar 10 minuter om dagen blir andningen naturligt djupare och du drar därmed in mer syre till kroppen. Du känner dig snabbt piggare, får mer energi och sover bättre. Till slut har du fått det som en inbyggd vana att djupandas och du behöver inte ens tänka på det.

Fakta: Dålig hållning, stillasittande alltför lång tid eller andas för snabbt in och för snabb ut kan orsaka sämre syretillförsel till kroppen.

Källa: Mindfulness
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.