7 huvudsakliga attityder i mindfulness

Huvudsakliga attityder i mindfulness

Mindfulness involverar en rad huvudsakliga attityder som kan hjälpa dig att närma dig ögonblicket med en öppen och accepterande inställning. Dessa attityder hjälper dig att kultivera närvaro och medvetenhet i dina tankar, känslor och upplevelser. Här är sju av de centrala attityderna inom mindfulness. 

Låt dig börja med att vara mer nyfiken på attityderna genom att andas djupt in och andas långsamt ut för att stilla sinnet. Stanna upp ett ögonblick precis så i nuet och försök hitta lugnet inom dig.

En medveten attityd är nyckeln till att öppna dörren till mindfulness trädgård, där lugn och närvaro blomstrar. – Susanne Zachau

Acceptans
Acceptans är en grundläggande attityd inom mindfulness som innebär att omfamna och vara närvarande med alla våra upplevelser oavsett om de är positiva eller negativa, behagliga eller obekväma.  Det handlar om att släppa taget om motståndet mot det som är och istället tillåta saker och ting att vara precis som de är i det aktuella ögonblicket

Att praktisera acceptans innebär inte att ge upp eller vara passiva gentemot livets utmaningar. Istället handlar det om att sluta kämpa emot det som är utan att döma det. När du accepterar dina tankar, känslor och upplevelser precis som de är skapar du utrymme för inre frid och lugn att utvecklas. 

För många av oss är det naturligt att undvika smärtsamma eller obehagliga känslor och tankar. Men när du inte accepterar dessa känslor tenderar de att växa och eskalera. Acceptans bryter den cykeln genom att tillåta dig att möta dina upplevelser med en öppenhet och vänlighet som minskar deras påverkan på dig.

Acceptans innebär inte att du måste gilla eller godkänna det som sker. Det handlar snarare om att öva dig på att vara medvetet närvarande och i kontakt med det som är, vad som helst om du tycker om det eller inte. Genom att göra det kan du förändra ditt förhållningssätt till dina upplevelser och minska onödigt lidande. 

Tålamod
Tålamod är en viktig och värdefull attityd inom mindfulness som påminner dig att du måste ge dig tid åt processer och förändringar. Det handlar om att inte skapa saker eller försöka fram till resultat utan att göra saker som att utvecklas i egen takt. Att odla tålamod i ditt sätt att närma dig livet och dina övningar kan ha djupgående positiva effekter på ditt välbefinnande och din förmåga att hantera svårigheter.

Inom mindfulness är tålamod särskilt värdefullt när det gäller din inre utveckling. Att förändra tankemönster, reaktioner och beteenden tar tid och ansträngning. Ofta kan du bli otålig och vilja se omedelbara resultat men detta kan leda till frustration och negativ självkritik när förändringarna inte sker så snabbt som du önskar. 

Genom att kultivera tålamod lär du dig att vara medvetet närvarande i nuet och acceptera att förändringen är en gradvis process. Det hjälper dig att släppa taget om det påskyndande bör och bör på de små framsteg som görs längs vägen. Tålamod hjälper dig att se värdet i varje steg i din resa även om det inte är det stora genombrottet du hoppades på. 

Tålamod handlar också om att hantera utmaningar med balanserad sinnesnärvaro. Istället för att bli överväldigade av stress och frustration i svåra situationer, tillåta dig tålamod att stå emot trycket och hålla fast vid din inre ro. Det gör det möjligt för dig att ta kloka beslut istället för att agera impulsivt eller reaktivt. 

Nyfikenhet
Nyfikenhet är en livlig och utforskande attityd som spelar en central roll inom mindfulness. Den innebär en öppenhet och vilja att undersöka det som händer i nuet med en nyfiken och nybörjarliknande inställning. Att odla nyfikenhet hjälper dig att närma dig dina tankar, känslor och upplevelser utan förutfattade meningar eller förväntningar. 

Inom mindfulness är nyfikenhet som ett ljus som lyser på våra upplevelser med nytt intresse. Istället för att bara reagera på autopilot, tillåten nyfikenhet, att verkligen observera och utforska vad som pågår inom dig Det hjälper dig att upptäcka nyanser och detaljer som du kanske tidigare förbisett.

Att vara nyfiken handlar om att vara närvarande med en öppen inställning gentemot det som är. Oavsett om det är en positiv eller negativ upplevelse, kan nyfikenhet hjälpa dig att förstå djupare skikt och hitta möjligheter till insikt och förbättring. Det hjälper dig att vara mer medvetet närvarande och engagerad i ditt liv. 

Nyfikenhet är också en attityd som minskar risken för att fastna i förutfattade tankemönster eller bedömningar. När du är nyfiken ifrågasätter du dina antaganden och öppnar dörren för nytt perspektiv. Detta är särskilt värdefullt när du hanterar stressiga och utmanande situationer eftersom det kan hjälpa dig att hitta mer konstruktiva sätt att hantera dem. 

Icke-strävan
Icke-strävan är en subtil och betydelsefull attityd
 inom mindfulness som handlar om att släppa taget om det ständiga måste förändra eller uppnå något. Det är en påminnelse om att livet i sig självt är en resa och att det är värt att vara närvarande i varje steg av den resan utan att vara fixerad vid framtida mål. 

Att kultivera icke-strävan handlar inte om att bli passiv eller oengagerad i livet utan snarare om att närma sig upplevelser och situationer med en öppenhet för vad som helst som måste komma. Det hjälper dig att släppa pressen och betona som kan komma från att ständigt försöka kontrollera och förändra saker för att passa våra förväntningar. 

Genom att omfamna icke-strävan lär du dig att uppskatta varje ögonblick för vad det är snarare än att ständigt leta efter något som är bättre eller mer tillfredsställande. Det hjälper dig att vara närvarande med det vi gör och uppskatta de små glädjeämnen som finns runt oss. 

Denna attityd har en koppling till att vara nöjd med nuet. Istället för att du jämför dig med andra eller sträva efter att vara någon annan låter icke-strävan oss acceptera dig själv och dina situationer som de är. Detta gynnar självacceptans och minskar onödigt lidande som kan komma från att ständigt känna dig otillräcklig. 

Tillit
Tillit är en central och stärkande attityd inom mindfulness som handlar om att lita på dig själv, dina erfarenheter och processer av medveten närvaro. Det handlar också om att ha förtroende för att mindfulness-praktiken i sig har potential att leda till ökad förståelse, inre frid och välbefinnande. 

Att odla tillit innebär att våga släppa kontrollen över vissa aspekter av livet och istället överlämna dig till det okända. Det handlar om att vara modig nog att möta livet precis som det är och lita på din förmåga att hantera det som uppstår. Genom att göra det skapar du utrymme för flexibilitet och anpassning. 

Tillit handlar också om att tro på dina egna resurser och visdom. Ofta har vi alla verktyg vi behöver för att hantera utmaningar och svårigheter inom oss, men tvivel och osäkerhet kan hindra dig från att nå dem. Att odla tillit innebär att du ger dig själv möjligheten att utforska och upptäcka dessa resurser.

I kontexten av mindfulness-meditation är tillit att ge dig själv lov att vara närvarande och observera utan att döma. Du litar på processen av att bara vara ed dina tankar och känslor kommer att leda till ökad medvetenhet och insikt över tid. Det är en attityd av öppenhet gentemot de upplevelser som dyker upp i meditationen.

Icke dömande
Attityden icke dömande är en grundläggande och öppenhjärtig inställning inom mindfulness. Det innebär att betrakta dina tankar, känslor och upplevelser utan att lägga till värderande etiketter som ”bra” eller ”dålig”, ”rätt” eller ”fel”. Istället för att bedöma eller kategorisera det som dyker upp i ditt medvetande övar du dig i att vara nyfiken och observant.

Att kultivera icke dömande handlar om att bryta sig loss från det automatiska mönstret att ständigt bedöma allt vi upplever. Genom att släppa dessa etiketterande tankar skapar du utrymme för att verkligen se saker som de är och öppnar dig för en mer genuin och ärlig upplevelse.

Denna attityd hjälper dig också att bryta den onda cirkeln av självkritik och negativt självsnack. När du inte dömer dina egna upplevelser som ”felaktiga” eller ”otillräckliga” minskar du det onödiga lidandet du kan orsaka dig själv. Istället skapar du utrymme för egenacceptans och medkänsla gentemot dig själv.

Släppa taget
Attityden att ”släppa taget” är en grundläggande och befriande inställning inom mindfulness. Den handlar om att frigöra dig från att hålla fast vid tankar, känslor och upplevelser som binder dig till det förflutna eller låter dig oroa dig över framtiden. Att odla denna attityd hjälper dig att leva i nuet och minska det mentala och emotionella bagaget som kan tynga dig.

Släppa taget innebär att låta tankar och känslor komma utan att snabbt klamra dig fast vid dem. Det handlar om att inte bli snabb i dina reaktioner eller att dras med i strömmen av automatiska tankar. Istället observerar du dem utan att låta dem styra ditt sinne eller dina handlingar.

Genom att släppa taget befriar du dig från det onödiga lidandet som kan uppstå när du fastnar i negativa tankemönster eller gräver upp gamla bekymmer. Att acceptera att du inte kan förändra det förflutna eller fullständigt kontrollera framtiden frigör dig från att vara bunden av dessa tankar och känslor.

Icke attachment som också ligger till grund för attityden att släppa taget innebär att vara involverad i dina upplevelser utan att vara beroende av dem för din lycka. Det innebär att vara medvetet närvarande och uppskattade stunder utan att snabbt klamra sig fast vid dem. Detta ger dig en djupare känsla av inre frihet och harmoni. 

Dessa attityder arbetar tillsammans för att skapa en djupare förståelse för dig själv och dina upplevelser. Genom att odla dessa attityder kan du öppna dörren till en ökad närvaro, medvetenhet och välbefinnande i ditt liv. 

Källa: Coming to our Senses, Jon Kabat-Zinn
Författare: Susanne Zachau
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.