7 huvudsakliga attityder i mindfulness

Attityder i mindfulness

I sitt mångåriga arbete med mindfulness meditation har forskaren Jon Kabat Zinn lyft fram sju huvudsakliga attityder som en grundläggande bas att utgå ifrån i teoretiska och praktiska delar.
Att träna till medveten närvaro i nuet gör att du får med dig verktyg att använda både i den vardagliga planerade träningen och i ditt vardagliga vardagsliv för att uppnå ett hälsosamt liv.

Hur skulle livet se ut med lite mindre stress? Lite positivare tankar och känslor i kroppen? I nuet bättre förståelse för dig själv och andra i olika situationer.

Låt oss börja vara lite mer nyfikna på attityderna genom att andas, djupt in och andas långsamt ut för att stilla sinnet. Stanna upp ett ögonblick precis så i nuet, hitta lugnet inom dig?

Direkta effekter av detta kan vara i form av minskad stress, bättre sömn, fokus, närvaro och ett annat förhållningssätt till ditt tankeflöde. Detta kan uppstå genom meditation 3-4 gånger i veckan, minst 10 minuter varje gång under minst åtta veckor. Skapa en daglig rutin eller en regelbundenhet i att träna meditationsövningar.

Är du beredd att träna under en längre sammanhängande period så förändras man på djupet och har mer motståndskraft mot livets svängningar och starkare medkänsla gentemot dig själv och andra. Samt starkare upplevelse att alla är väldigt lika och på olika sätt söker efter mening och lycka i livet.

Välj gärna en attityd i taget när du tränar i mindfulness meditation och skriv gärna ner tankar, reflektioner och framgångar kring träningen i slutet av varje övning.

7 huvudsakliga attityder att en i taget fokusera och träna på mindfulness

 1. Icke dömande
  Vi har mycket åsikter och värderingar, oftast mer än vi är medvetna om. Genom att inte döma och värdera har vi lättare acceptera saker precis som de är. Försök att se klart och tydligt på fakta utan att värdera negativt eller positivt. Inte som sanning eller rätt eller fel. I en meditationsövning kan du istället identifiera dina tankar, känslor och sinnesförnimmelser när du dömer eller värderar dem och du blir medveten om detta och kan istället se på situationen med fakta istället för att värdera eller döma.
 1. Tålamod
  Ibland finns inte tålamodet hos oss utan känslor av irritation och brist på tålamod gör att vi är på väg någon annanstans istället för att vara i nuet. Mycket av det vi gör är vi inte ens medvetna om. Med lite tålamod slipper du stressa upp dig i onödan. Fundera på hur det är med ditt tålamod. Om du känner att du har för lite tålamod, när du står i bilkö, eller i matkö eller annan situation och blir irriterad. Får du stresspåslag? Passa på i den stunden att ta några riktigt djupa andetag och känn efter hur det känns.
 2. Nybörjarsinne
  Ofta är det så att vi styrs utifrån vad vi tidigare varit med om i livet. Vi har förutfattade meningar om människor och situationer och missar mycket som händer runtomkring oss.
  Att koppla på nybörjarsinnet för att se med nyfikenhet, uppmärksamhet och lekfullhet öppnar upp nya möjligheter. Pröva att stiga upp tidigt på morgonen och välja en annan väg och du kan se människor och upplevelser på ett annat sätt. Vilken fantastisk ny dag. Vi ser nya möjligheter. Attityden ger oss ett nytt perspektiv där varje ögonblick blir till något unikt. Allt blir mer spännande igen.

        ” I nybörjares sinne finns många möjligheter, i expertens sinne få” – Suzuki Roshi

 1. Tillit
  Upplever du inte tillit till dig själv eller till andra uppstår reaktioner som att dra sig samman och tillbaka från människor och situationer i olika former. Utan tillit till dig själv och till andra i din omgivning skapas även en brist på trygghet och säkerhet som kan resultera i rädsla, irrationella tankar och negativa känslor. Fundera på hur det känns för dig när du känner tillit?
  Genom att ha tillit till dig själv och din kropps signaler, lyssna till dig själv så kan du öka känslan av trygghet, säkerhet och avsevärt med hjälp av meditation stärka din tro på dig själv. I en meditationsövning kan du träna på att lita på dig själv, att när kroppen sköter din andning, lyssna aktivt på din kropps signaler, låta tankar, känslor och sinnesförnimmelser komma och gå utan att försöka ändra eller trycka undan dem. Vad hjälper dig att känna tillit i någon speciell situation?
 2. Icke strävan
  Att inte sträva efter något innebär att låta det du upplever vara precis som det är just precis nu i detta ögonblick. Att inte hela tiden försöka uppnå något, inte tänka på att du måste prestera, förbättra, förändra eller komma någonstans. När du vågar stanna upp i det som är sker en förändring som en form av befrielse. Att vara medvetet närvarande är viktigt och det går att göra utan att sträva, utan kamp, utan att slåss med vad som är i stunden. När du tränar på mindfulness och vill känna att du försöker styra upp eller försöka ändra eller effektivisera det som kommer fram i tankarna. Försök låt det vara bara precis som det är om det är förnimmelser, tankar eller känslor som visar sig. Känn efter hur det känns.
 3. Acceptans
  Att inte acceptera är att motsätta sig sina tankar, känslor, sinnesförnimmelser, och livsmönster. Att inte acceptera att vara medvetet närvarande i nuet, i detta ögonblick.
  Acceptans är att gilla läget och verkligheten precis som den är just nu. Både den yttre verkligheten och den inre verkligheten. Att acceptera läget utan att döma gör att du inte behöver lägga energi på att försöka påverka det du inte kan förändra. Det handlar inte om att ge upp läget utan att bara acceptera hur det ser ut precis just nu. Erfara fakta utan att önska att det vore annorlunda för att kunna acceptera och förstå.
  Är du redo att acceptera som det är just nu och vågar och vill det? Om inte försök tänka så här att så här är det just nu utan att döma dina tankar och utan att värdera dem i detta ögonblick som det precis är och så är det.
 4. Släppa taget
  Har du upplevt att du ofta tänker på det du behöver göra, utifrån vad andra förväntar sig, eller fastnat i ältande eller tjattrande tankar och känslor som gör att tankarna blir pressade och omotiverade. Varför gjorde jag så? Hur kunde de göra så? Jag måste komma ihåg? Det är så mycket som pågår? Oro och stress? Det är dags att släppa taget och försöka skriva ner det som dyker upp i tankarna eller meditera i minst 10 minuter. Det går att släppa taget om kaotiska och oroliga tankar och känslor. Stanna upp en liten stund och observera dina tankar och känslor. Acceptera dina tankar och känslor som de är utan att ifrågasätta eller älta dem, låt dem bara komma och gå och släpp taget om dessa.

För att verkligen förstå dina tankar, känslor och sinnesförnimmelser räcker det inte med att läsa utan mindfulness måste praktiseras.

Jag söker inte jag finner, jag målar alltid i nuet. – Pablo Picasso’

Källa:
Mindfulness i vardagen, Ola Schenström
Coming to our Senses, Jon Kabat-Zinn
Bild: Susanne Zachau

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.