Vårt sinne för humor – en överlevnadsstrategi

Vårt sinne för humor – en överlevnadsstrategi

Humor definieras som förmågan att hos människor, saker, eller situationer att framkalla glädjekänslor. För att uppfatta det roliga i en situation krävs ett sinne för humor. Det är något som finns inuti oss alla men det finns många olika faktorer som gör att en människa finner en situation eller händelse rolig. Humor består ofta av en del självklarhet och en del överraskning som är baserat på en bekant situation. Många forskare har betonat att humor kan komma från smärta, och att oviktiga saker får större betydelse än vad de vanligtvis skulle få. Humorn har en positiv och renande effekt. Som alla konstformer varierar humor mellan olika åldrar, kulturer och länder. Det finns referenser hur man tolkar, klassificerar och analyserar humor.

Vi har alla upplevt humoristiska stunder, i bilen, hemma, på arbetsplatsen, när vi tittar på film, läser en bok. Finns mycket att räkna upp här. Men det finns en grundläggande fråga, varför har vi roligt? Ett humoristiskt skratt kan vara vår belöning för vaksamhet, kvickhet och fyndighet, när vi avslöjar livets inkonsekvenser, en egenskap eller något avgörande för vår överlevnad. Människor är förutsägbara och vi gör alltid antagande om vad som ska komma härnäst. Våra sinnen tenderar att fylla i tomrummen, att göra snabba gissningar om vad som händer runtomkring oss utifrån vår kunskap och våra erfarenheter. För det mesta blir det bra och det blir korrekta och tillräckligt bra svar. Men ibland kan det bli fel. Här kan glädje spela en nyckelroll. Genom nöjet som ett skämt motivera oss till att dubbelkolla våra tankar och lura ut misstag.

”Det är viktigt att överleva, och det enda sättet det blir gjort är om det är roligt” – Dennett

En äldre medborgare kör på motorvägen. Hans fru ringer honom på sin mobiltelefon och säger med orolig röst: ”Herman, var försiktig! Jag hörde precis på radion att det är en galning som kör åt fel håll på väg 280!”
Herman säger, “Inte bara en, det finns hundratals!”

Vi upptäcker felet. Vi hade förväntat oss en sak och en annan sak dyker upp och i stället blir det roligt. Våra hjärnor måste utföra många funktioner och leta efter inkonsekvenser. Är huvudsyftet med humor att hjälpa oss att överleva?

Källa: Center for Cognitive Studies
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.