Träna mindfulness och få bättre uppmärksamhetsförmåga

Vad vet du egentligen om hur och vilken av din uppmärksamhet som påverkar din stress i arbetet?

 

Uppmärksamheten är en funktion hos oss som innebär att en känsla, tanke eller sinnesaktivitet riktas mot det som ska utföras i arbetet, i det egna medvetandet, eller till det som försiggår runtom i din omgivning. Uppmärksamheten riktas mot det som är viktigt för oss och då märker vi knappt av något annat. Samtidigt som det finns omedvetna processer som kan påverka och distrahera vår uppmärksamhet i arbetet. Misslyckas vi med att hålla fast vid vår fokuserade uppmärksamhet på det vi ska utföra under en period, blir vi förvirrade, stressade och arbetet utförs i stället halvdant.

 

Att lätt fördela uppmärksamheten på flera saker samtidigt kallas simultankapacitet (uppmärksamheten får oftast per automatik), vilket är bra i många situationer. Ibland kan det vara bra att göra en sak i taget för att kunna använda alla resurser till en sak vilket gör oss effektiva på ett annat sätt.

Det kan tidvis vara bra att avsiktligt flytta undan saker som distraherar och annat onödigt för att med fokuserad uppmärksamhet bara kunna genomföra den verkliga arbetsuppgiften.

 

Grader av förmåga i fråga om uppmärksamhet (fem typer av uppmärksamhet – minst till mest krävande).

  1. fokuserad uppmärksamhet, eng: focused attention: att vara inriktad på något,
  2. fasthållen uppmärksamhet, eng: sustained attention, vigilance: att hålla fast uppmärksamheten vid något under längre tid, betraktas vanligen som förmåga till koncentration; kallas också tenacitet, eng: tenacity,
  3. selektiv uppmärksamhet, eng: selective attention: att bortse från annat än det som man vill fokusera,
  4. alternerande uppmärksamhet, eng: alternating attention: att avsiktligt växla mellan olika fenomen, aspekter, uppgifter osv i situationen eller under ett händelseförlopp (vigilitet, vaksamhet, eng: vigility),
  5. delad uppmärksamhet, fördelad uppmärksamhet, eng: divided attention: att vara inriktad och medvetet uppmärksam på flera saker samtidigt som i multitaskning.

Källa: psykologiguiden

 

Du kan öka din uppmärksamhetsförmåga genom att träna mindfulness

På Universitetet i Miami har det genomförts en forskningsstudie med deltagare som fick träna mindfulness stabilt över tid. Mindfulnessträningen visade sig vara framgångsrik som ett skydd mot uppmärksamhetslapsus och mot hög stress vid uppmärksamhetsutförande uppgifter.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.