Skapa glädje

Skapa glädje

”Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställdhet. När man är glad är man lycklig eller road, det är en positiv känsla. Människor uttrycker ofta glädje genom att le”

Glädje är en kapacitet som vi alla människor har som kan tränas och utvecklas. Det är en grundläggande del i människans psykologiska välbefinnande som kan omfatta små stunder av uppskattning, som blir till tillfredsställelse, förtroende och tacksamhet.

Glädje och attityder i sinnet
Attityder i sinnet är avgörande för förändring och befrielse av sinnet som kan vara vänskap, medkänsla, glädje och jämlikhet. Detta är också grunden för vår utveckling när vi går in för att träna på och vara på väg mot en riktning av uppmärksamhet. Vänskap, medkänsla, glädje och jämlikhet är förmågor som kan odlas, utbildas på samma sätt som uppmärksamhet som kan utbildas och utvecklas. Inför stor oro kan dessa försvinna precis när man som bäst behöver dessa. Genom att öva på mindfulness kan man odla glädje.

Glädje i hjärtat
Glädje i hjärtat är en inneboende inställning i sinnet som inkluderar mjukhet och ömhet som ett stöd för en förmåga att uppskatta, känna tillfredsställelse och tacksamhet. Precis som våra hjärtan känner glädje kan hjärtat känna lidande och svårigheter. Precis som vårt ansikte kan visa lidande kan ansiktet också visa glädje, lycka och skönhet. Denna affektiva ton är glädje, livskraft och vitalitet. Det är förknippat med en rad känslor som tillfredsställelse, undringar, strålande stolthet, tacksamhet och glädje.

Empati är centralt i skapandet av glädje precis som för medkänsla. När vi möter trevliga tillstånd kan empati blomstra i uppskattandet av glädje, tillfredsställelse och tacksamhet.

Anspråk på glädje
Motsatsen till glädje är sorg och krav på saknad glädje är en sorts sorg. Att bära på tanken om glädje, snarare än att vi verkligen lever för den i ett givet ögonblick, precis just nu. Vi betecknar att dagar på året som ska firas, är att fastna i ett anspråk på glädje snarare än att vara öppen för glädje när glädjen odlas och uppstår i situationer och händelser. Glädjen hjälper oss att bli vän med svårigheter och möta lidande med jämlikhet och medkänsla. Vi har en förmåga till glädje och har en förmåga att möta glädje i andras lycka och framgång. I glädje skapas förutsättningarna för närhet och harmoni. Att hitta glädje i andras lycka är en motsats till förbittring, minskar vår egen brist på känsla och minskar tendens till avund. Den yttersta motsatsen till glädje är förbittring och där ingår njutning av någon annans misslyckande. Att hitta glädje i andras lycka är ett motgift till förbittring, njutning av annans misslyckande och tendens till avund. När vi frigör våra sinnen och hjärtat från avund, förargelse, begäran och ständig bedömning och värdering kan vi verkligen uppskatta vårt eget och andras välbefinnande.

Träna på att skapa glädje
Glädje som uppmärksamhet, vänskap och medkänsla är en avsikt som kan tränas på och skapas därmed. Ofta försummas glädje både som kapacitet som kan utbildas och utvecklas. Det är en grundläggande komponent i psykologiskt välbefinnande som omfattar uppskattning, tillfredsställelse och känsla av förtroende och tacksamhet. Det är en inställning i sinnet som kan odlas genom att träna mindfulness och genom hur vi lever våra liv. När vi medvetet odlar glädje upptäcker vi att det kan vara den inneboende inställningen där vi bor och vi kommer hem till glädje. Vi får ett medvetet hjärta som används för att njuta av ett musikstycke, se det vackra på himlen, solljuset som glittrar på gräset och bladen, människor vi älskar omkring oss, god mat och allt som känns bra i våra kroppar i varje givet ögonblick. Dessa stunder är i glädjen tillgängliga hela tiden och erbjuder en mer varaktig tillfredsställelse. Sinnenas attityder som bedömning och värdering utvecklas istället till lyhördhet, kroppsliga känslor och tankar i dessa glädjande ögonblick.

Uppskatta glädjen i livet och ta med hela hjärtat ditt hjärta i detta, varje dag, varje ögonblick. – Susanne Zachau

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.