Självkärlek – bli skicklig i din inställning till dig själv 

Ta hand om dig själv varje dag

Självkärlek är en positiv och kärleksfull inställning till sig själv. Det handlar om att acceptera och älska sig själv för den man är, med både styrkor och svagheter. Självkärlek är en viktig del av en hälsosam självbild och kan hjälpa till att förbättra ens självförtroende och självrespekt. Att ha självkärlek innebär att man ser sig själv som värdefull och betydelsefull, oavsett yttre omständigheter eller prestationer. Det handlar om att ha en känsla av självacceptans och att ha en positiv syn på sina egna egenskaper och val. Självkärlek handlar också om att ge sig själv tid och utrymme för att vårda sig själv och sin egen omsorg.

Självkärlek och narcissism
Det är viktigt att skilja mellan självkärlek och narcissism. Narcissism handlar om en överdriven känsla av självupptagenhet och självbeundran, medan självkärlek handlar om en hälsosam och balanserad självbild. Narcissism är också kopplat till att en person behöver bekräftelse från andra för att känna sig värdefull, medan självkärlek handlar om att hitta sin egen inre känsla av självvärde.

Utveckla och lär känna dig själv på olika sätt
Självkärlek kan ta tid att utveckla och det är något som man måste arbeta på kontinuerligt. Det kan vara en utmaning att lära sig att acceptera och älska sig själv när man har levt med självkritik och negativa självbilden under en längre tid. Det kan hjälpa att börja med att tänka positivt om sig själv och uppmärksamma de saker man gör bra istället för att fokusera på fel och brister. Att ge sig själv beröm och uppmuntran är också en viktig del av självkärleken.
Självkärlek handlar också om att ta hand om sig själv på olika sätt. Det kan innebära att man tar tid för sig själv varje dag, att man utövar egenvård genom att äta hälsosamt, träna, få tillräckligt med sömn och vila och att ge sig själv utrymme för avkoppling och rekreation. Det kan också innebära att man säger nej till saker som inte känns bra för en själv och att man sätter gränser för att skydda sin egen hälsa och välbefinnande.

Självkärlek och relationer
Att ha självkärlek kan också ha en positiv inverkan på våra relationer med andra. När vi älskar oss själva och känner oss värdefulla kan vi också ha mer positiva och hälsosamma relationer med andra människor. Vi behöver inte söka bekräftelse eller godkännande från andra för att känna oss tillfreds med oss själva, vilket kan minska risken för att hamna i beroendeförhållanden eller ofriska relationer.

För ett hälsosamt och lyckligt liv
Ta hand om sig själv är en viktig del av ett hälsosamt och lyckligt liv. Det handlar om att acceptera och älska sig själv för den man är och att ta hand om sig själv på alla plan. Självkärlek innebär att man inte låter sina misstag och misslyckanden definiera sin självbild eller självvärde. Istället ser man dessa som en naturlig del av livet och som möjligheter till att lära sig och växa som person. Självkärlek kan ta tid att utveckla, men det är en investering som kan ha en positiv inverkan på ens livslängd och välbefinnande. Genom att arbeta med självkärlek kan man öka sin självbild, självrespekt och självförtroende, vilket kan leda till ett mer hälsosamt och lyckligt liv.

Att älska sig själv, är att omfamna sig själv, vara sin egen bästa vän, att acceptera sig själv som en fullständig människa med alla sina styrkor och svagheter, och att ge sig själv tillåtelse att vara människa – Susanne Zachau

Övning för självkärlek och acceptans på ett mer medvetet sätt gentemot sig själv.

  1. Ta en stund för dig själv och hitta en plats där du kan vara ostörd.
  2. Stäng av alla distraktioner som telefoner och datorer, så att du kan fokusera helt på övningen.
  3. Sätt dig bekvämt och ta några djupa andetag för att slappna av.
  4. Tänk på en situation eller en egenskap som du vanligtvis känner dig osäker eller kritisk omkring.
  5. Fråga dig själv vad du skulle säga till en nära vän om de hade samma problem eller egenskap.
  6. Använd samma stöttande, vänliga och kärleksfulla ord till dig själv som du skulle använda till din vän. Säg dessa ord högt eller tyst för dig själv.
  7. Upprepa dessa ord för dig själv varje dag, helst på morgonen innan dagen börjar och på kvällen innan du går och lägger dig.

Källa:
Love Yourself Like Your Life Depends On It” av Kamal 
The Importance of Self-Love av Karla Herrera på Psychology Today 
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.