Mindfulness med gångsteg i naturen

Mindfulness med meditation och gångsteg i naturen

Gående meditation med gångsteg i naturen har en läkande kraft från stress och vardagens bekymmer. Meditation med gångsteg är ett användbart verktyg för dig som vill ha mer mindfulness i vardagen.

Gå ut i naturen på en skogspromenad eller ett fint grönområde där du känner dig bekväm med att utföra gående meditation.

Naturen ger dig ett naturligt lugn, harmoni och upplevelser. Stanna upp och titta ut en sträcka på ungefär 10–20 meter. Sträckan ska helst vara rak men det går bra med små svängningar för naturen är inte helt rak av sig.

Mindfulness gångsteg är uppdelat på tre sekvenser, gång, stopp och vändning. Dessa moment är viktiga för helheten och de fyller en viktig funktion. Stegen delas upp i sekvenser som lyft, för framåt och sätt ner, detta upprepas och utföres i egen takt. Det gäller att hitta en rytm som ger dig lugn.

Nu när du har valt en plats och sträcka att gå på fram och tillbaka. Rekommenderas att inte gå i cirkel eftersom det är lätt att förlora sig i tankarna och det finns inte något naturligt stopp. Det är inte heller bra att gå lite som man känner för, då blir det ett hinder för planeringen i sinnet. Som har beslutat om vilken väg du ska gå och uppmärksamheten bör vila på fötterna.

Instruktionen är först från början att stå bra och stadigt med båda fötterna och ta kontakt med underlaget och med andningen.

Andningen
Starta sedan med tre in- och utandningar.

Gångstegen
Stå stadigt på fötterna och börja med ett gångsteg, höj foten, lyft foten, sänk foten och sätt sedan ner den stadigt. Gör likadant med den andra foten. Du kan pröva att göra det under tystnad, uppmärksamhet på fötterna och koncentration i sinnet. Uppmärksamma de starkaste förnimmelserna som uppstår i varje steg när fotsulan får kontakt med marken. Under tiden som känsligheten växer, blir det naturligt att bli medveten om de fina förnimmelserna som uppstår i varje steg.

Stå helt stilla
När du närmar dig slutet på sträckan är det dags att stanna. Ställ dig och stå helt stilla i några sekunder. Det är viktigt att stå helt och hållet stilla. Vandrar dina tankar iväg är det bara att hämta tillbaka dem till dina gångsteg.

Nu sker vändningen
När du haft några sekunders stillastående stopp med gångstegen av fötterna är det dags för vändningen. Observera hur din vändning sker. Låt det ske med att du flyttar först ena foten i 90 grader och därefter med den andra foten, upprepa tills du har gjort vändningen till 180 grader. Stå gärna stilla några sekunder och notera med dina känslor, tankar och förnimmelser vad du gjort och fortsätt sedan gå tillbaka till den platsen där du startade. Upprepa gångstegen och avsluta stillastående med tre in- och utandningar.

Källa: Coming to our senses – Jon Kabat Zinn
Bild: Susanne Zachau

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.