Mindfulness baserad app minskar stressen

Mindfulness meditation kan minska kroppens stress med app

Många är idag stressade och eftersöker verktyg för att kunna hantera den dagliga stressen. Stress i lagom mängd eller vid en tillfällig topp kan vara nyttig och sätta igång dig för att prestera bättre. Men stress under en längre tid är osunt och gör det svårt att möta krav och utmaningar som uppstår i livet. Stressen kan framträda var du än befinner dig någonstans såväl i hemmet, som på arbetsplatsen eller under semester. Att söka professionell hjälp, som läkare eller terapeut kan vara omfattande och tidskrävande. Söka hjälp, när var hur? Det går istället att göra en del själv. På ett enkelt och mindre tidskrävande sätt går det att prioritera dig själv för att träna mindfulness för att minska stressen.

Så om du vill göra dagen mindre stressig är det bara enkelt att öppna en app med mindfulness på i din telefon eller din mobila surfplatta.

 

 

Ny forskning har visat att appbaserad mindfulness meditation fungerar

En ny forskningsstudie har visat att två veckors mindfulness meditation via en app ger minskad fysisk stress. Studien betonade hur viktigt det var med acceptans i nuets ögonblick och oavsiktliga känslor. Deltagare som var med i studien var 153 vuxna som befanns vara stressade från början. Två veckors appbaserade program innehöll 20 minuters dagliga ljudlektioner följt av 3-10 minuters uppgift. Studien visade att det appbaserade mindfulnessprogrammet med träning på en accepterande inställning och meditation ger oss möjligheter till att minska kroppens stress.

Har du en stressig dag och vill träna på att minska din stress kan du öppna ditt appbaserade program med mindfulness var du än befinner dig någonstans.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.