Uppleva ”feel good” genom mindfulness ger en inre värld av lugn och harmoni

Uppleva ”feel good” genom mindfulness är som att öppna dörren till en inre tankevärld av lugn och harmoni. Mindfulness eller medveten närvaro handlar om att vara fullt närvarande i nuet utan att döma eller låta tankarna vandra iväg. När du övar mindfulness regelbundet kan du uppleva en rad positiva effekter som är bra för ditt välbefinnande. 

Genom att fokusera på din andning och vara medveten om varje ögonblick skapas en känsla av lugn. Du tillåter dig själv att släppa taget om bekymmer och stress från det förflutna eller framtiden. Istället ligger fokus på det ögonblick du befinner dig i vilket kan ge en känsla av lätthet och glädje.

Glädje är ett val du gör varje dag. Välj medvetet att göra varje ögonblick meningsfullt. - Susanne Zachau

Att praktisera mindfulness innebär också att observera dina tankar utan att fastna i dem. När du betraktar dem som moln som kommer och går på himlen av ditt medvetande kan du undvika att bli överväldigad av negativa tankar. Detta skapar utrymme för en positivare syn på livet och ökar känslan av ”må bra.”

En annan fördel med mindfulness är förmågan att hantera stress. När du är medveten om stressiga situationer utan att reagera impulsivt kan du utveckla ett lugnt och balanserat sätt att möta utmaningar. Detta kan i sin tur öka din mentala och emotionella stabilitet och skapa en långvarig känsla av välbefinnande.

Dessutom förbättrar mindfulness även kroppsligt välbefinnande. Djupandning och medveten rörelse som yoga kan minska spänningar i kroppen och frigöra endorfiner vilket ger en naturlig känsla av glädje och lycka.

Att införliva mindulness i ditt dagliga liv kan vara som att ge dig själv en inre frid och positiv energi. För när du investerar tid i att vara medveten om ditt inre och yttre ökar du chanserna att känna dig ”feel good” på ett djupare och mer varaktigt sätt. 

Att integrera mindfulness i din dagliga rutin ger dig möjlighet att skapa en konstant atmosfär av lugn och glädje. Vid tillämpning av mindfulness i vardagliga aktiviteter som att äta, promenera eller utföra dagliga aktiviteter kan du förstärka ditt välbefinnande. 

En viktig aspekt av mindfulness är att öva tålamod och acceptans. När du är närvarande och accepterar situationer som de är istället för att kämpa mot dem öppnar du upp för en djupare förståelse och frigörande av negativ energi. Detta leder till en ökad känsla av inre lugn och mer positiv syn på livet. 

Att uppleva ”feel good” med mindfulness handlar också om att skapa små ögonblick av glädje och tacksamhet varje dag. När du är medveten om de små glädjeämnen som oger dig som solens värmande strålar eller ljudet av fåglarna som sjunger kan du förstärka ditt välbefinnande och skapa en mer positiv attityd.

Njut av nuet, det är där lyckan alltid finns att hämta. - Susanne Zachau

Uppleva ”feel good”- känslor vid medveten närvaro
Att uppleva ”feel good” känslor vid medveten närvaro är som att öppna dörren till en rik och djup inre värld av positiva känslor. Medveten närvaro eller mindfulness handlar om att vara helt engagerad och närvarande i det ögonblick du befinner dig i. När du övar medveten närvaro kan du skapa en stark koppling mellan kropp och sinne vilket ger upphov till en känsla av harmoni och glädje. 

En nyckelaspekt av medveten närvaro är att öva på att släppa taget om distraktioner och låta uppmärksamheten fokusera på nuet. Genom att vara närvarande i varje ögonblick kan du upptäcka de små glädjeämnena som annars kan gå obemärkt förbi. Det kan vara något så enkelt som känslan av solens värme på din hud eller ljudet av fåglar som sjunger. När du är medveten om dessa små detaljer kan du skapa en atmosfär av positivet och ”feel good” känslor.

När du övar medveten närvaro är det viktigt att vara medveten om dina egna känslor och reaktioner. Att tillåta dig själv att känna och acceptera dina känslor utan att döma dem skapar utrymme för inre lugn och frid. När du omfamnar dina känslor både positiva och negativa kan du skapa en mer balanserad och harmoniskt inre tillstånd. 

Djupandning och kroppsmedvetenhet är viktiga delar i mindfulness. När du fokuserar på din andning och vara medveten om kroppens sensationer kan du frigöra spänningar och skapa en känsla av avslappning och ”feel good” välmående. 

Ett annat sätt att uppleva ”feel good” känslor genom medveten närvaro är att rikta uppmärksamheten mot tacksamhet. Att vara medveten om och uppskatta de positiva aspekterna av ditt liv kan öka din känsla av glädje och tillfredsställelse. När du dagligen reflekterar över det du är tacksam för skapar du en positiv attityd och ökar känslan av ”feel good.”

Mindfulness som medveten närvaro är en kraftfull metod för att fördjupa din upplevelse av glädje och välbefinnande. När du är närvarande i nuet, accepterar dina känslor och uppskattar livets små glädjeämnen kan du skapa en varaktig känsla av ”feel good” som berikar ditt dagliga liv. Det kan bli som en naturlig del av ditt liv och skapar en varaktig grund för hälsa och lycka. 

Författare: Susanne Zachau
Bild: Innokunia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.