Är mindfulness meditation – ”Hjärtats kärleksmeditation” bra för hjärtat och blodtrycket?

Mindfulness meditation för hjärtat, blodtrycket och välbefinnandet

Mindfulness meditation har visat sig vara fördelaktigt för många aspekter av hälsan, inklusive hjärtat och det kardiovaskulära systemet. Forskning har funnit att mindfulness meditation kan ha följande positiva effekter på hjärthälsan. 

Mindfulness och hjärtat
Mindfulness är en mental träningsmetod som innebär att vara fullt medveten om nuet och acceptera det utan att döma. Det är inte bara en teknik för stressreducering eller mental avkoppling. Det har också visat sig ha fördelar för hjärtat och den allmänna kardiovaskulära hälsan.

Mindfulness är nyckeln till att öppna hjärtat och sänka blodtrycket på livets stressiga vägar. - Susanne Zachau

Stress
Mindfulness hjälper människor att hantera stress genom att öka medvetenheten om sina känslor och reaktioner på stressande situationer. Stress är en känd riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och genom att minska stressnivåerna kan mindfulness bidra till att minska risken för hjärtproblem.

Stress och hjärtat är intimt kopplat och långvarig eller kronisk stress kan ha allvarliga negativa konsekvenser för hjärthälsan. 

När hjärtat blir påverkat av stress ökar blodtrycket och utlöser ofta en ”kamp-eller-flykt”-respons i kroppen vilket leder till att hjärtat slår snabbare och att blodkärlen drar ihop sig. Detta kan öka blodtrycket och om det pågår regelbundet kan det över tid öka risken för högt blodtryck vilket i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. 

Stress kan också orsaka ökad hjärtslagsfrekvens och oregelbunden hjärtrytm. Om detta blir kroniskt kan det överbelasta hjärta och öka risken för hjärtrytmsstörningar och andra hjärtproblem. 
Långvarig stress kan orsaka en överdriven inflammatorisk respons i kroppen, inflammation är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar eftersom den kan skada blodkärlens inre väggar och därmed öka risken för plackuppbyggnad och åderförkalkning.

Stress kan påverka blodsockernivån och göra det svårare för kroppen att reglera sockermetabolismen. Detta kan vara en riskfaktor för personer med diabetes och öka risken för hjärtproblem hos dessa individer. 

Många människor som reagerar på stress genom att äta ohälsosam mat, röka eller dricka alkohol i överdrivana mängder. Dessa beteenden kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och förvärra effekterna av stress på hjärtat. 

Blodtrycksreglering
Studier har visat att regelbunden mindfulness meditation kan sänka blodtrycket. Ett högt blodtryck är en faktor som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och att upprätthålla hälsosamma blodtrycksnivåer är avgörande för hjärtats välbefinnande. 

Regleringen av blodtrycket är en kritisk funktion som hjälper till att upprätthålla en hälsosam cirkulation och hjärthälsa. Blodtrycket är det tryck som blodet utövar mot blodkärlens väggar när det pumpas av hjärtat och cirkulerar genom kroppen. Hjärtat och blodtrycket är nära sammankopplade på flera sätt. 

Hjärtats pumpfunktion
Hjärtat fungerar som en kraftfull muskel som pumpar blod ut i kroppens artärer vid varje hjärtslag. Dessa sammandragningar kommer att öka blodtrycket kallat systoliskt blodtryck när hjärtat kontraherar och lägre blodtryck kallas diastoliskt blodtryck när hjärtat slappnar av.

Reglering av blodtryck
Hjärnan och kroppens autonoma nervsystem reglerar blodtrycket genom att justera mängden blod som pumpas ut av hjärtat och visas i blodkärlen. Detta sker för att garantera alla kroppens organ och vävnader får med blod och syre.

Hormoner
Hormoner som angiotensin och aldosteron reglerar blodtrycket genom att påverka blodkärlens ton och njurarnas förmåga att reglera vätske- och saltbalansen. Obalanser i dessa hormoner kan leda till högt blodtryck.

Åderförkalkning
Högt blodtryck kan skada blodkärlens inre väggar och påskynda bildandet av åderförkalkning (ateroskleros) där plack byggs upp på kärlväggarna. Detta kan minska blodflödet och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och storke.

Att upprätthålla ett hälsosamt blodtryck är avgörande för hjärthälsan och dess krav på arbete för att pumpa blod genom kroppen.

För att upprätthålla en god hjärthälsa och reglera blodtrycket är viktigt att anta en hälsosam livsstil. Detta inkluderar mindfulness meditation, upprätthålla en balanserad kost, motionera regelbundet, undvika rökning, alkohol och stress. 

Hjärtat är kompassen till själen och mindfulness är kartan som låter oss utforska dess okända områden. 

För att minska stressen är mindfulness meditation bra för hjärtat och blodtrycket. 

En mindfulness meditation som är särskilt lämplig för att minska stress och öka hjärthälsan är ”Hjärtats kärleksmeditation eller ”Metta meditation”. Den här övningen syftar till att kultivera kärlek med positiva känslor vilket kan minska stress och är bra för att uppleva en känsla av lugn och välbefinnande.

Här är stegen till mindfulness meditation ”Hjärtats kärleksmeditation” (Metta meditation):

  1. Hitta en tyst och bekväm plats. Sitt eller ligg ned på en plats där du kan vara ostörd under meditationen. Stäng av eventuella distraktioner som telefoner eller TV.
  2. Hitta en avslappnad hållning. Sätt dig bekvämt med en rak rygg. Du kan sitta på en stol eller på golvet med benen korsade eller använda en kudde eller en stol om det hjälper dig att vara bekväm.
  3. Andas djupt. Börja med några djupa andetag för att slappna av och fokusera på din andning. Andas in långsamt genom näsan och andas ut genom munnen.
  4. Fokusera på hjärtat. Placera din hand på ditt hjärta eller visualisera ditt hjärta som en ljusnande kärna i bröstet.
  5. Mentala affirmationer. Upprepa mentala affirmationer eller fraser för att hjälpa för att öppna ditt hjärta och sprida kärlek och medkänsla. Exempel på sådana fraser kan vara:

”Må jag vara fri från lidande.”

”Må jag vara fylld av kärlek och medkänsla, självmedkänsla”

”Må jag vara lycklig och fridfull”

  • Sprid. Efter att ha kärleken på dig själv i några minuter börja sprida kärlek och medkänslan till andra. Tänk på personer i ditt liv börja med nära och kära och gradvis inkludera andra, inklusive människor du inte har så nära relationer med. Använd samma affirmationer som ovan och anpassa dem för den person du tänker på. ”Må du vara fri från lidande”:
  • Upprepa och fördjupa. Upprepa affirmationer och fortsätt sprida kärleken och medkänslan till olika personer i ditt liv. Ta dig tid att verkligen känna de positiva känslorna som genereras genom denna meditation.
  • Avslutning. Avsluta meditationen genom att återvända din uppmärksamhet till eget hjärta och önska dig själv kärlek och välbefinnande. Ta några djupa andetag och låta dina känslor av lugn och kärlek stanna med dig när du avslutar meditationen. 

Regelbundenhet av mindfulness meditation ”Hjärtat kärleksmeditation (Metta meditation) kan hjälpa till att minska stress, öka känslor av välbefinnande, ökar sund hjärthälsa genom att minska negativa känslor som ilska räddsla samt positiva känslor som kärlek och medkänsla. Det är en kraftfull övning för att skapa balans och harmoni i kroppen och sinnet. 

Mindfulness meditation för hjärtat och välbefinnandet
Under de senaste decennierna har forskare fått insikt i fördelarna med att utöva mindfulness meditation. 
De har funnit att när vi uppmärksammar våra upplevelser och accepterar dem utan att döma och det kan 
hjälpa oss att bli lyckligare. De har även visat på att det påverkar vårt psykologiska välbefinnande som 
förbättringar i humör, ökade positiva känslor, minskad ångest, och utbrändhet.

Studier har även kommit fram till att mindfulness kan påverka våra viktiga organ som hjärtan, hjärnor och immunsystemet.

Mindfulness kan ses som ett komplement till att förebygga behandling av kranskärlssjukomar.

Mindfulness är bra för hjärtan som redan är relativt friska. Forskning tyder på att meditera kan öka 
respiratorisk sinusarytmi. Vilket är de naturliga variationerna i hjärtfrekvensen som inträffar när vi andas. 
Detta indikerar till en bättre hjärthälsa och en ökad chans att överleva en hjärtinfarkt.

Författare: Susanne Zachau
Källa:
https://www.bokus.com/bok/9781611808209/lovingkindness/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26641099/
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.