Är mindfulness meditation bra för hjärtat?

Mindfulness meditation för hjärtat och välbefinnandet

Under de senaste decennierna har forskare fått insikt i fördelarna med att utöva mindfulness meditation.
De har funnit att när vi uppmärksammar våra upplevelser och accepterar dem utan att döma och det kan
hjälpa oss att bli lyckligare. De har även visat på att det påverkar vårt psykologiska välbefinnande som
förbättringar i humör, ökade positiva känslor, minskad ångest, och utbrändhet.

Studier har även kommit fram till att mindfulness kan påverka våra viktiga organ som hjärtan, hjärnor
och immunsystemet.

Mindfulness meditation är bra för våra hjärtan
Mindfulness minskar risker och symtom på hjärtsjukdomar. I vissa länder (USA) är 1 av 4 dödsfall sker
på grund av en hjärtsjukdom.

Mindfulness kan ses som ett komplement till att förebygga behandling av kranskärlssjukomar.

Mindfulness är bra för hjärtan som redan är relativt friska. Forskning tyder på att meditera kan öka
respiratorisk sinusarytmi. Vilket är de naturliga variationerna i hjärtfrekvensen som inträffar när vi andas.
Detta indikerar till en bättre hjärthälsa och en ökad chans att överleva en hjärtinfarkt.

 

Källa:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26641099/
https://www.mindfulway.fr/wp-content/uploads/2017/07/CAR011.pdf
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.