Vänlighetsattityden

Vänlighetsattityden påverkar oss i livet

Vänlighetsattityden innebär att vara omtänksam, trevlig, tillmötesgående och positiv inställning till andra människor i privata och sociala situationer. Att förhålla sig vänlig till sin omgivning är fördelaktigt, stärker våra sociala relationer, gynnar utveckling och förbättrar välbefinnandet. Det är ett sätt att uttrycka respekt för människan.

När vi visar vänlighet mot någon annan eller bevittnar vänlighet blir vi inspirerade till att själva vara snälla och detta sprids ofta vidare i sociala situationer i livet. Det som man ger kommer tillbaka på det ena eller andra sättet i någon form av vänlig handling. Ser vi någon som är vänlig ger det oss en varm känsla inombords, som en moralisk höjning och det inspirerar oss till att själva vilja göra gott.

Inom psykologin finns det en femfaktormodell som beskriver flera personlighetsdrag som ofta är ärftligt betingat. Just här är en av de fem faktorerna vänlighet som ett personlighetsdrag, som innehåller drag av rättfram, tillit, hjälpsamhet, samarbetsvilja, positiv inställning. Detta personlighetsdraget gör att vi är spontana, varma och hänsynstagande. Möter blicken och respekterar varandras åsikter.

Omtänksamhet har även en bra likvärdighet till vänlighet.

Daniel Goleman menar i sina böcker om emotionell intelligens att vänlighet använder samma system som empati i det limbiska systemet i hjärnan. Han menar att känslor är smittsamma och spegelneuronerna identifierar oss hos andra människor för att förstå att vi genom att hjälpa andra blir det en investering i oss själva samtidigt.

Genom att använda vänlighetsattityden runtomkring oss skapar vi hälsa och välbefinnande.
Några vänlighetstips är att kalla andra personer vid namn som förbättrar självkänslan och personifierar relationen. Ett annat vänlighetstips är att visa tacksamhet, inte bara ta saker för givet hela tiden. Ord är betydelsefulla och så även ett leende och ett kroppsspråk som visar värmen och öppenhet. För att bli vänligare, ha tålamod, lyssna noga och låt andra tala till punkt. Bry sig om andra och bry sig om sig själv genom att vara intresserad, be om hjälp och utöva empati om det finns möjlighet till det.

Vänlighet är något fint vi alla kan lyfta fram och använda i alla situationer och upplevelser i livet på olika platser.

 

Källa:
Psykologiguiden
Greater Good Science Center
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.