Musik och hälsa

Om musiken lång tid tillbaka i tiden vet vi inget om säkert men forskare tror att musik har funnits nästan lika länge som människan har funnits. Musiken har alltid använts till att med ljud och instrument i olika former av klang, tempo, styrka och karaktär, skapa och uttrycka något vackert, uttrycksfullt och förståeligt. Musiken lämnar ett budskap till de som lyssnar på den. Musiken kan innehålla en berättelse i musiknotation av dikt, poesi, ballad, lyrik, slogan, beskrivande, skildrande berättelse om glädje eller sorg eller både och emotionellt, som har vetenskaplig, traditionell eller kulturell betydelse för människan.

Om hur känslan i hjärnan processar musik
Musiken färgas av känslan i hjärnan som upplevs vid lyssnandet. Känslan kommer först och sedan kommer om hur vi uppfattar musiken. Känslan och kroppen kopplas till budskapet i musiken. Enligt perception-action-teorin visar den att lyssnandet på musik stimulerar grundläggande färdigheter, att identifiera, lokalisera ljud, rörelser, sinnet, strukturer och känsla för hur vi interagerar i grupp. Dessa unika färdigheter avseende musik har olika perspektiv och är alla knutna till olika känslor och sinnes-stämningar.

Musik kan vara en ”mental tidsresa”
Enligt neuroforskaren Endel Tulving är musik en av de mest stimulerande för att sätta igång känslor, minnen och är enkel att förknippa med livshändelser. Vilket stöds av recognitions- och retrieval teorin associeras med normativa och psykologiska dimensioner. Musik som ger en kraftig känslomässig reaktion, rysningar längs ryggraden har förknippats med aktivitet i hjärnans belöningscentrum som är nära sammankopplat med minnescentrum. Djupet och bredden av känslorna som upplevs vid musiklyssnande handlar om egna personliga upplevda erfarenheter.

Musikterapi
Vi vet att forskning har visat att musikterapi är en effektiv behandling för människor som behöver förbättra sin hälsa psykiskt och fysiskt. För att musik är en form av en sensorisk stimulering som sätter igång responsen för igenkännbara och förutsägbara känslor. Vilket gör att det kan vara lättare att kommunicera och uttrycka känslor genom musik strategier som är designade för att förändra livet utanför musikens värld för att förändra till bättre hälsa.

Källa:
A Perspective Theory of Music Perception and Emotion: Göteborgs universitet
Hjärnan sinne för musik: Hälsa, forskning & vetenskap. Den fantastiska kroppen.
Encoding specificity and retrieval processes in episodic memory: Psychological Review
Music Therapy and Mental Health: American Music Therapy Association

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.