Mindfulness och stress

Mindfulness och stress

Vad är stress?


Psykologisk stress är den upplevelse du har av obalans mellan de krav som ställs på dig och mellan de resurser du har tillgång till för att klara av dessa krav.
 Fysiologisk stress är den anpassningsreaktion som på olika sätt påverkar kroppens system bland annat immunförsvaret. Det finns olika system, det autonoma nervsystemet, hormonsystemet och immunsystemet som påverkar varandra i ett samspel när vi tolkar in och upplever stress i olika former.

Positiv stress

Positiv stress är bra, den håller oss vakna och skärper våra sinnen. Som individ blir vi mer fokuserade, får energi och resurser att hantera tankar, känslor och sinnesintryck i en viss situation. Vi får adrenalinkick som pumpar runt blodet, håller hjärnan vaken och gör att sinnena skärps. Det ger en aktiv medveten närvaro. Inför krävande arbetsuppgifter eller framträdanden skärper vi oss och gör bättre ifrån oss både i tankar, känslor, sinnesintryck och kropp.

Negativ stress

Negativ stress handlar om vantrivsel, att bli styrd av andra människors bestämmande, höga krav och låg kontroll, ingen möjlighet att påverka situationen. Utan reaktionen blir negativ i både tankar, känslor, sinnesintryck och beteende. Det tär på kroppens resurser, energi och krafter. Denna stress kan bli farlig. Vi kan bränna ut oss och så småningom uppstår skada i kroppen i form av allvarliga mag- hjärt- och kärlsjukdomar.

 

hand-1013521

 

Varför blir vi stressade?

Stress är en personlig upplevelse som kan bero på hur vi förhåller oss till att kunna hantera olika livssituationer. Det kan bland annat bero på förändrade livshändelser som är belastande, relationsstörningar, informationsbrist, kunskapsbrist, organisations/arbetsförändringar, alltför höga krav som ställs, för stort/för lite ansvar, förändrad ekonomi, brist på kontroll eller socialt stöd från andra i omgivningen.

Hur kan vi hantera stress i livet?

Genom att träna mindfulness kan du hantera stress bättre i olika situationer samt förbättra din livskvalité.

 

wellness-955796_1920

 

Viktiga delar i din mindfulnessträning när din avsikt är att minska stress:

Andning
Kroppskanning

Mindful Yoga
Sittande/liggande/stående meditation
Kärleksfull vänlighet

Tips på hur du kan minska din stress genom att använda mindfulness in- och utandning.

Vi behöver ibland stanna upp för att kunna minska stressen och landa i nuet. Det behöver inte ta så lång tid i anspråk, det räcker ibland med 5-10 minuter, gärna längre tid också. Du kan ta hjälp av din andning när som helst under dagen. Du kan använda andningen som ett verktyg när du sitter bekvämt men det går lika bra när du står, går eller vilar.

Minska din stress genom att sätta dig på en bekväm plats. Slut dina ögon. Fokusera på din andning, andas in, stanna upp (paus). Andas ut (paus), stanna upp en liten stund och upprepa in- och utandningen åter.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.