Man kan meditera för att öka kreativiteten

Att öka skapande genom meditation

Kreativitet är väldigt användbart på många olika sätt. En skaparförmåga kan hjälpa oss att lösa, stora och små problem och hjälpa oss med att hitta lösningar. Att skapa, vara kreativ i tankar och känslor är en förutsättning för en lekfull och frigjord förmåga att bryta invanda gamla tankemönster. Kreativitet ger oss möjlighet att förnya och förbättra alla aspekter i våra liv.

För att kunna skapa och vara kreativ måste man vara lugn och avslappnad i sinne, tankar och känslor. För stress är som sagt kreativitetens värsta fiende.

Däremot kan meditationsövningar göra så att uppmärksamheten blir bättre vid mer krävande uppgifter. Det finns två meditationsövningar som kan användas, meditation baserad på fokuserad uppmärksamhet (FA) och meditation baserad på öppen övervakning (OM) som är knutet till kreativitetsuppgifter för olika tänkande. OM gynnar tänkande som tillåter många nya idéer skapas.

Fokuserad meditation syftar till att fokusera på ett bestämt objekt. För att fokusera uppmärksamheten på en vis punkt, en kroppsdel används naturliga andetag som ett ankare. Under inandningen fäster man uppmärksamheten på det specifika kroppsområdet och andas därifrån. Syftet med detta är att ständigt ge nytt liv åt deltagarnas medvetenhet och ansträngning för att upprätthålla fokusens intensitet under hela meditationen.

Öppen övervakning meditation avser mer att meditationsandning används för att frigöra sinnet och tillåta alla tankar, förnimmelser och känslor som uppstår. Vid andningen öppnas sinnet för någon tanke, känsla eller känsla i kroppen, observerar och accepterar upplevelsen utan någon bedömning och därmed når en klarhet. Vilket kan leda till att lättare acceptera känslor som uppstår från ögonblick till ögonblick.

Definition
Kreativitet definieras förmågan till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. – NE

Andra kreativa processer

Kreativ process
Den kreativa processen kan delas in i fem olika stadier, första insikten, mättnad, ruvande, aha-upplevelse och verifikation.

Geneploremodell
Geneplore är en sammanslagning av ordet generera och utforska, som två kognitiva processer. En lekfull process där man prövar sig fram på olika sätt

”Det råder ingen tvekan om att kreativitet är den viktigaste mänskliga resursen av alla. Utan kreativitet skulle det inte ske några framsteg, och vi skulle för alltid upprepa samma mönster. – Edward de Bono

 

Källa:
Nationalencyklopedin
Frontiers inom psykologi

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.