Känslornas signalsubstanser som förmedlas i kroppen

Känslornas signalsubstanser som förmedlas till kroppens olika delar

Kroppens nervsystem har till uppgift att ta emot och förmedla signaler till och från kroppens olika delar. Detta gör att kroppens olika delar kan samarbeta. Nervsystemet styr våra sinnen och gör att vi kan minnas. Nervceller som finns i nervsystemet har nervtrådar som leder signalerna snabbare än nerver utan myelinskida. Synapser har en kontakt mellan varje nervcell som för över signalerna från den ena cellen till den andra cellen och sprids ut i nervtrådarna och fortsätter till andra celler. Där två nervceller möts finns ett litet utrymme mellan synapserna, Elektriska impulser gör i nervcellen omvandlas till kemiska signaler för att korsa mellanrummet mellan synapserna. Kemiska signalerna är nervsystemets signalsubstanser. De är hjärnans kemiska budbärare och är inblandade i när vi reagerar på olika situationer. Dina känslor påverkas när nivåerna av signalsubstanserna förändras och olika delar i hjärnan aktiveras. Det kan vara olika delar som bestämmer ditt humör eller aktiverar någon annan känsla.

Känslornas signalsubstanser är:

Adrenalin
Adrenalin utsöndras i binjurarna som sitter ovanför njurarna. Adrenalin ökar blodtillförseln till musklerna och pulsen samt utvidgar pupillerna. Hormoner är avgörande för flykt- och kampresponsen.

Noradrenalin
Liknar adrenalinet och gör oss mer alerta och redo för handling om det behövs. Ökar också blodtrycket och utvidgar luftvägarna.

Dopamin
Det här är en beroendeframkallande belöningskemikalie som hjärnan längtar efter. Dopaminet ska motivera oss att skaffa det vi behöver för att överleva, men ibland blir vi dess slavar.

Oxytocin
Kallas även ”kärlekshormonet” och frisätts vid beröring. Det är viktigt för att kunna skapa starka sociala band och också för att få oss att lita på andra.

GABA
Gammaaminosmörsyra (GABA) har ansvar för att reglera muskelspänning och reglerar även kommunikation mellan hjärnceller. Det kan lugna oss genom att dämpa hastigheten på nervcellernas signaler.

Acetylkolin
Det viktigaste signalsubstansen i det parasympatiska nervsystemet. Acetykolin sänker pulsen, drar samman den glatta muskulaturen, utvidgar blodkärlen och ökar kroppens utsöndring.

Glutamat
Den rikligast förekommande signalsubstansen i nervsystemet hos ryggradsdjur. Glutamat är hjärnans viktigaste signalämne, men för stora mängder kan leda till kognitiva försämringar.

Endorfiner
Endorfiner utlöses av smärta och försöker hämma överföringen av smärtsignaler. Endorfiner kan ge en känsla av eufori och studier pekar på att endorfinproduktionen kan stimuleras av skratt. 

Serotonin
Serotonin kopplas till känslan av välbefinnande, lycka och nivån i kroppen påverkas av träning och dagsljus. Serotonin bidrar också till att reglera humöret, sömncykeln och matsmältningen.

På bilden syns delar av nervsystemet, nervceller, nervtrådar och synapser.

Källa: forskning & vetenskap om kroppen
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.