Hur påverkas vi av vanan?

Hur påverkas vi av vanan?

Att göra samma sak om och om igen, upprepningar som blir till en vana. Vanor kan vara positiva, starka, skapa trygghet och vara till stor hjälp och kan vara negativa, skapa leda, missnöje och ledsamhet.

Det finns forskning som visat att vanor avlastar hjärnan när handlingar blir till en vana. Vårt liv i stort och smått är en produkt av våra vanor. När information lagras i hjärnan när vi gör något nytt för oss är aktiviteten stor i basala ganglierna medan aktivitet minskar vid varje upprepning av informationen. Med tiden är det lätt för hjärnan att aktivera vanan, det sker automatiskt när vi utför en rutin och bokstavligt utan att behöva tänka. Att detta blir till vanor kan vi därför vara tacksamma för.

”Kanske är vanan som makt med sitt bidragande till progressivitet ändå att föredra i ett större perspektiv där nytänkande och utgallring i slutändan tycks sublimera livet snarare än det motsatta.” – psykologiskt vetande

Vanans natur kan göra att vi tappar entusiasmen av det vi gör och kan ha en upplösande sida av myntet. En morgon startar dagen med rutiner och vanor vi är vana vid. När dagen börjar gå mot sitt slut så konstateras att dagen har varit på samma sätt som alla andra dagar, förutbestämd, energin är förbrukad och livet har stannat upp utan något särskilt mål. Detta kan sammanfalla med ett tillstånd av leda.

Vi gör alla val av olika saker för att slippa känna leda, inköp av nya prylar, nya upplevelser, på jakt efter omväxling i livet.

Man kan säga att utan vana får man på gott och ont börja om från början igen inom flera områden. Grunden i vårt liv är den befintliga vanan, knyter an till nya upplevelser eller intryck som en färskvara, en sorts förälskelse som så småningom övergår till en ny fas.

Hur du kan skapa en ny vana – det är lättare att börja med ett nytt beteende än att sluta med en dålig vana.

  • Fokusera på en sak i taget
  • Börja i en liten skala – små förändringar – ger uthållighet – sedan öka svårighetsgraden
  • Skriv ner målet/syftet med en ny vana
  • Upprepa den nya vanan varje dag
  • Visualisera din vana
  • Var snäll mot dig själv

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.