Hur du kan minska smärta med mindfulness

Smärta
Smärta är ett lidande för våra tankar, känslor och sinnesförnimmelser i hjärnan och kroppen. Smärta definieras ”IASP” som en sensorisk och känslomässig upplevelse förknippad med inre eller yttre vävnadsskada eller hotande vävnadsskada. Det finns olika former av smärta, vävnadskadesmärta, nervskadesmärta, psykogen smärta och smärta med okänt ursprung.

Att känna smärta är kroppens varningssystem som talar om och signalerar att något är skadat. Smärta tar energi och skapar trötthet i kroppen. Smärtsystemet kan förstärka smärta som pågått under en längre tid.

Akut smärta
Akut smärta är det du upplever på kort sikt efter en skada. Om du slår i en tå eller kommer emot något varmt känner du en akut smärta som skickas som en smärtsignal från det skadade området till kroppens inbyggda larmsystem. Larmsystemet talar om att du måste ta hand om det skadade området så att det läks. Kemiska och fysiska reaktioner sätter igång de skadade cellerna och vävnaderna för att omedelbart påbörja läkningen. 

Kronisk smärta
Kronisk smärta är ihållande och ofta långvarig efter en skada och kan ibland fortsätta sedan oförklarligt även efter att vävnad eller skada har läkt. Den kan också uppstå utan några särskilda orsaker. Smärtan orsakas av fysiska processer som pågår i den kroppsdel som är skadad och det finns en tydlig orsak till obehagliga förnimmelser. 

Smärtförnimmelser och känslor
Vid smärta upplever du en smärtsam fysisk förnimmelse och en smärtsam känslosensation. Fysisk smärtsignal gör att du blir orolig, lider och har en obehaglig känsla. Mental smärtsignal gör att du känner rädsla, oro, ilska och har plågsamma känslor. Både fysiska, mentala och känslomässiga reaktioner uppstår som ger upphov till ytterligare smärta.

Smärtsignaler i kroppen
En smärtkänsla som uppstår, ogillas av smärtsignalerna i kroppen och gör motstånd och ogillar smärtan. Denna bakomliggande benägenheten till motstånd gentemot den smärtsamma sinnesförnimmelsen tar över sinnet. Som reagerar och försöker skjuta smärtan ifrån sig vilket gör det extra besvärligt för dig i en smärtsituation. Motståndet mot smärtan gör att det går åt extra mycket energi till motståndet och kan bli en vana som bara fortsätter om och om igen. Detta är främsta orsaken till lidandet vid olika former av smärta. Den första reaktionen på smärta är att skjuta den ifrån sig och det uppstår lätt en distraktion. Ge dig själv istället möjligheten till att reflektera och hantera den istället för att uppleva stress och lidande. För det är kämpandet mot smärtan som blir ett motstånd, motvilja och fastkedjad i tvångsmässiga beteenden som förvärrar stress och lidande i din kropp. 

Istället för att du upplever smärtan som gör dig vilsen, desperat och nästan håller på att förstöra ditt liv. Kan du arbeta med din andning, dina sinnen och medkänslan till dig själv genom att meditera. Du kan uppmärksamma smärtan genom att mjuka upp motståndet och ta med smärtan i ditt medvetande.

Mindfulness meditation övning
Sätt dig på en bekväm plats i lugn och ro. Blunda med ögonen. Lägg märke till hur din kropp känns. Fundera på vilka förnimmelser du upplever just nu. Hur känns det? Ägna en stund åt att bara lyssna på olika ljud som du hör. Var öppen för alla förnimmelser du upplever i din kropp. Observera hur du reagerar, identifiera dem. Se om du bara kan låta dem vara en stund och bara lägga märke till tystnaden. 
Nu kan du lägga märke till ditt andetag. Hur känns det? Vilka fördelar har du när du andas. Är det behagligt eller obehagligt att vara i kontakt med din andning?
Låt nu uppmärksamheten vara med dina känslor. Hur upplever du dina känslor? Är du glad, lycklig, nöjd, sorgsen, irriterad eller lugn? Eller kanske det bara är svårt att vara säker på vad du känner?
Lägg gärna märke till vilka tankar som passerar genom ditt sinne. Du kan fråga dig själv. Vad tänker jag?

Ägna nu en stund till några ögonblick åt att vila i stillhet med förnimmelserna från andetag i din kropp och låta alla tankar, ljud och känslor komma och gå. Du behöver inte söka efter några speciella upplevelser. 

Ta med din andning i mindfulness övningen
Om du gör denna korta övning samtidigt som du andas in håller andan en stund och andas ut och håller dig kvar i det en kort stund. Gör om andningsövningen tre gånger i rad, vid start av mindulness meditationen och i slutet av mindfulness meditationen.

Källa: Mindfulness: En väg att hantera smärta
Källa: https://www.iasp-pain.org/
Bild: Susanne Zachau

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.