Gå ut och uppmärksamma naturen om du känner dig stressad eller mentalt utmattad

Bara gå ut och uppmärksamma naturen om du känner dig stressad eller mentalt utmattad

Har du någonsin haft en jobbig dag eller känt dig stressad och nedstämd men blivit behagligt distraherad av en vacker naturupplevelse? Ja så är det, oavsett om det är i skogen, havet, berget, sjön, parken eller annan naturform i bild eller film. Naturen bidrar till att övervinna mental trötthet och förbättrar vår förmåga att fokusera och rikta uppmärksamheten på ett effektivt sätt.

Om vi utgår från Kaplans uppmärksamhetsåterställningsteori
När vi går ut i naturen hejdar vi andra konkurrerande tankar och stimuli som ger oss stress och mental utmattning. Med tanke på den här empiriska erfarenheten så stämmer det överens med Kaplans uppmärksamhetsåterställningsteori. Enligt denna teori har naturens betydelse för och inverkan på humör, sinnestillstånd och hälsa.

Kaplans teori föreslår att det finns fyra tillstånd av uppmärksamhet som används vid återställande av stress och mental utmattning.

Klarare tankar och bättre koncentration, återhämtning av mental trötthet, mjuk fascination, eller intresse, reflektion och restaurering.

Klarare tankar och bättre koncentration
För att kunna återställa stress och mental utmattning till ett normalläge behöver vi rensa sinnet, genom att låta tankar, bekymmer, oro och annan information passera genom sinnet och bara blekna bort.

Återhämtning av mental trötthet
I detta stadiet börjar den verkliga återhämtningen efter en utförd uppgift eller aktivitet. En uppgift som kanske kräver fokuserad och riktad uppmärksamhet gör att det är lätt att du känner dig utmattad. Genom att återhämta dig en stund innan du tillåter riktad uppmärksamhet igen så återhämtas du och återställs till normala nivåer. Växla fokus mellan riktad uppmärksamhet och återhämtning en stund så återställs du till normal balans.

Mjuk fascination eller intresse
I den här delen tillåts människan att försiktigt distraheras och engagera sig i en lågstimulerande aktivitet som naturen ger, vilket minskar det inre bruset i hjärnan och ger ett lugnt inre utrymme för att kunna koppla av.

Reflektion och restaurering
Nu finns en djupare avslappning och tid för att kunna kurera sin uppmärksamhet och reflektera över sitt liv, prioriteringar, åtgärder och mål. Reflektionen är som mest effektiv här och ger möjlighet till att återställelse, en form av restaurerings-process.

Om vi går vidare om vad som kännetecknar en psykologisk miljö som hjälper oss att återställa, slappna av och föryngra.

Vara borta
Detta innebär att vara psykologiskt avskild från vanliga tankar och bekymmer. Att vara separerad och åtskild från nuvarande bekymmer, krav och distraherad miljö som dränerar din uppmärksamhet och energi.

Mjuk fascination
Är mer när uppmärksamheten hålls snabbt på någon form av natur/bild/scen utan att det kräver någon ansträngning. Återställande av din uppmärksamhet sker utan att du behöver fokusera på ett visst sätt (som oftast sker i ett arbete)

Utsträckning
Denna utvidgning uppmuntrar dig till att känna dig helt nedsänkt och engagerad, vilket betyder att du inte har några ovanliga eller oväntade egenskaper och att du känner dig helt eller lite välbekant, bekväm och tillfreds i miljön.

Kompabilitet
Kompabiliteten handlar om att känna glädje och kongruens i en motiverande och inre miljö som stämmer överens med dina inre preferenser. Din kompabilitet är högre när du ägnar dig åt något som är bekant för dig och känner dig avslappnad och återställd. När du lär dig en ny uppgift eller aktivitet och lär dig ny färdighet är det osannolikt att du känner dig avslappnad och återställd.

Som vi tolkat är att naturmiljöer medverkar till att tillförlitligt återställa uppmärksamheten, förbättra din prestation, förbättrar din motståndskraft mot stressiga livshändelser och minskar risken för mental utmattning. Det finns ännu fler återställande fördelar med naturen. Nedan kommer några exempel:

Naturen utanför ditt fönster, målningar, inspelningar, titta på film med skön natur ökar också problemlösningsförmågan, ger positiva känslor och hjälper till att övervinna stress och frustration.

————————————————

Faktaruta:
Naturen har en förmåga att återhämta oss från stress och återställa oss från mental utmattning. För att kunna göra detta behöver vi hämma andra konkurrerande tankar och stimuli som ger oss energi.

Stress är ofta kopplat till hot eller fara situationer medan utmattning kan uppstå efter hårt arbete med något man tycker om att göra.

Mental utmattning är oftast ett psykologiskt tillstånd i hjärnan. Medan stress är ett mer överlag ett fysiologiskt tillstånd även om det finns psykologiska och kognitiva inslag också i hjärnan.

Hård fascination: när din uppmärksamhet hålls av en mycket stimulerande aktivitet; Sådana aktiviteter ger i allmänhet inte möjlighet att reflektera eller introspektera, eftersom du är helt absorberad.

Mjuk fascination: när din uppmärksamhet hålls av en mindre aktiv eller stimulerande aktivitet; Sådana aktiviteter ger allmänheten möjlighet till reflektion och introspektering.

Naturunderskott (Natur Deficit Disorder) är en brist på behov av vistas i naturen eller i utomhusområden.

Källa: positivepsychology.com
Bild: Pixabay


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.