Ashtangayoga – välbefinnande för kropp och själ

Ashtangayoga- meditation och andning

Ashtangayoga är en yogaform som kombinerar yogaövningar med att träna på en korrekt kontrollerad andning. Den ger möjligheter till att öka välbefinnandet i kropp och själ. Genom att träna på olika kroppsrörelser som innefattar rätt kroppsställning, rätt fokuseringspunkter tillsammans med andningen kan man öka möjligheten att kontrollera sinnen och få en djupare förståelse och kännedom om sig själv. Görs Ashtangayoga regelbundet kan det leda till en stabilitet, i kropp och själ samt ökad hälsa. Yogan kan vara en viktig del i livet för att finna en inre harmoni i kombination med livets utmaningar.

Den vanligaste ashtangayogas rörelsepositionen är solhälsning A som innebär i första positionen att andas in för armarna uppåt över huvudet. För ihop händerna och böj dig så långt bak som ryggen tillåter. Låt blicken hela tiden följa dina händer. Andas ut och fäll överkroppen framåt med armarna ut i sidorna. Hela tiden så rakt som möjligt och med raka vinklar av kroppen. Solhälsning A fortsätter i upptill 14 rörelsepositioner.

Solhälsning B innebär att i första positionen andas in och böj djupt i benen samtidigt som du ör armarna upp och fäster blicken på en punkt mellan händerna. Solhälsning B fortsätter i upptill

Karaktären på yogan är kraftfull för att öka rörligheten, få igång energi, blodcirkulation, syresättningen. Bra att tänka på är att det är en fysiskt krävande yoga som behöver sin lyhördhet mot kropp och själ. Yogan arbetar med olika positioner solhälsning A och sedan solhälsning B som bygger på varandra i en av flera serier. Den sista övningsserien har oftast till syfte att varva ner kroppen efter rörelsepositionerna som utförs i serier av övningar.

Källa: Din personliga guide till wellness

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.