Stress och kortisol

Stress

Stress är en påfrestning på ett system som en människa eller en organisation. Krav och påfrestningar är av den formen att den överstiger människans upplevda förmåga att hantera den. Stress uppkommer när människor blir utsatta för påfrestningar, krav och spänningar av olika former som gör att problem uppstår med att hantera stressen och komma ur den. Stress handlar ofta om yttre händelser som innebär en påfrestning och reaktioner på dessa.

Psykiska och kroppsliga funktioner i kroppens system aktiveras när en människa ställs inför krav eller påfrestningar eller utsätts för hot eller fara. I systemet ingår sinnena som reagerar på olika former av stimuli, hjärnbarken, mellanhjärnan som reglerar aktiveringen av stresshormoner och kroppsliga organ som tarmar, njurar, urinblåsa, hjärta och svettkörtlar.

Kortisol
Mängden kortisol i blodet eller urinen kan mätas som visar graden av stress i kroppen. Kortisol är aktivt vid fysiologisk som psykologisk stress hos människor och har betydelse för hur kroppen anpassar sig till långvarig stress. Frisättning av kortisol ökar blodsockerhalten och gynnar ökad ämnesomsättning.

 

Källa: Psykologilexikon

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.