Självprat

Självprat – att prata med sig själv

Kan självprat bidra till bättre hälsa? Positivt självprat. Att
självprata är något vi gör naturligt under dagen. Självpratet kan handla om
tankar, känslor, funderingar, och bekräftelser som är positiva eller negativa innehållsmässigt
i den egna diskussionen till sig själv. Självpratet är som att coacha sig själv
med uppmaningar, bekräftelser, frågor, funderingar, uppmuntrande tillrop, goda
råd som är en form av positivt självprat. Självprat kan också innehålla negativ
kritik och negativa kommentarer till sig själv som kan ge en form av
prestationsångest, identifikationsupplevelser och ord som är knutet till
självkänslan.

Vad innebär självprat?
Att självprata med sig själv innebär att prata med sig själv som om

man är en annan person, ett inre samtal till sig själv, ett självsamtal. Man
kan bli medveten om att positivt självprat kan vara ett kraftfullt verktyg för
att leva i nuet, kan öka självförtroendet, öka positiva känslor och tankar och
minska negativa känslor.

Självprat kan vara en naturlig del hos vissa individer för
andra behöver de flesta lära sig att odla positiva tankar och minska på
negativa tankar.  Att öva positivt
självprat kan det med tiden bli som en naturlig del i livet att tänka mer
positivt.

Att kontinuerligt praktisera självprat eller tänkande prat
kan utveckla dig själv kan öka den egna prestationsförmågan som i förlängningen
ger bättre hälsa.

Stanna upp en stund och fundera på hur ditt självprat ser ut
och vilken dialog du vill ha med dig själv.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.