Självprat

Självprat – att prata med sig själv

Kan självprat bidra till bättre hälsa? Positivt självprat. Att självprata är något vi gör naturligt under dagen. Självpratet kan handla om tankar, känslor, funderingar, och bekräftelser som är positiva eller negativa innehållsmässigt i den egna diskussionen till sig själv. Självpratet är som att coacha sig själv med uppmaningar, bekräftelser, frågor, funderingar, uppmuntrande tillrop, goda råd som är en form av positivt självprat. Självprat kan också innehålla negativ kritik och negativa kommentarer till sig själv som kan ge en form av prestationsångest, identifikationsupplevelser och ord som är knutet till självkänslan.

Vad innebär självprat?
Att självprata med sig själv innebär att prata med sig själv som om man är en annan person, ett inre samtal till sig själv, ett självsamtal. Man kan bli medveten om att positivt självprat kan vara ett kraftfullt verktyg för att leva i nuet, kan öka självförtroendet, öka positiva känslor och tankar och minska negativa känslor.

Självprat kan vara en naturlig del hos vissa individer för andra behöver de flesta lära sig att odla positiva tankar och minska på negativa tankar.  Att öva positivt självprat kan det med tiden bli som en naturlig del i livet att tänka mer positivt.

Att kontinuerligt praktisera självprat eller tänkande prat kan utveckla dig själv kan öka den egna prestationsförmågan som i förlängningen ger bättre hälsa.

Stanna upp en stund och fundera på hur ditt självprat ser ut och vilken dialog du vill ha med dig själv.Formulärets överkant

Formulärets nederkant

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.