Positiv ångest har fördelar för din hälsa

Ångest är en naturlig reaktion på hotfulla situationer och har en funktion för din överlevnad. Överlevnadsfunktionen sätts igång när hjärnan uppfattar ett hot eller en fara i den inre eller yttre miljön. 

När du upplever hot eller fara på något sätt sänds signaler till sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Sympatiska nervsystemet förbereder kroppen för handling med kamp- och flyktreaktionen. Hjärnan blir knivskarp och blir inriktad på att fly.  Systemet frigör energi som behövs för att ge kraft åt handling till att förändra situationen. Det parasympatiska nervsystemet lugnar ner kroppen till att vila och balansera det sympatiska nervsystemet. Detta system är gjort för att hitta och återgå till ett balansläge. Detta är värdefullt när en fara uppstår för att kunna reagera om faran återkommer. 

Positiv ångest är som att hitta under vingarna; den ger oss kraft att stiga högre och utforska nya höjder i vår hälsa och vårt liv. - Susanne Zachau 

Positiv ångest kan förekomma i olika former och i olika situationer hos oss.  
Ångest kan kännas starkt från oro till starka kroppsliga reaktioner eller panikkänslor. Ångest går över men kan komma tlllbaka. Ångest behöver inte alltid vara negativt inte att förglömma positiv ångest kan vara viktigt för hälsan.

Positiva egenskaper vid ångestsymtom
Positiv ångest kan ses som energi, kunskap och en signal till att utvecklas och växa som människa. Du kan bli mer uppmärksammad, piggare och kan få mer energi än utan positiv ångest helt och hållet. Positiv ångest är en drivkraft och ibland bra för din hälsa. 

Att förstå ångest kan göra att du kan leva mer hälsosamt

Bli bekant med dig själv i positiv driftsångest eller systemångest
Har du driftsångest känner du dig stolt, trygg och nöjd med dig själv när människor behandlar dig med respekt, vilket underlättar i livet. Du känner dig harmonisk och njuter av vanor, rutiner och att få allt bättre ordning på tillvaron. Sociala kontakter är positivt men mötet med dig själv, släpps inte alltid fram. Alltför stark driftsångest kan hindra dig själv från att utvecklas och växa som människa.

Om du förstår dina bekymmer, vanor, det som gör dig nervös, rädd, upprörd eller annan oro i dina vanor kan ångesten vara goda egenskaper som kanaliseras på detta sätt. Det kan vara naturlig ångest du upplever eller positiv ångest som är en fördel för dig. Du är bättre på att reagera mot hot för hjärnan bearbetar hotet mer effektivt än människor utan ångest. 

Har du systemångest känner du dig kreativ, idékläckare, tänker ostrukturerat högt tillsammans med andra, vantrivs med för mycket regler, rutiner och hierarkier. Du upplever dig själv som en självständig och medveten individ. Du vill gå din egen väg och bevara din frihet, säger sanningen och håller emot så att du inte tappar gnistan för din hälsa och livet. 

Betingat på vilka faser i livet du befinner dig förekommer positiv driftsångest och systemångest i varierande former och i olika situationer.

Positiv ångest ger bränsle och energi
Omvandla din oro, ångest eller panikkänslor till kreativt bränsle och energi. Att, dansa, yoga, ut och jogga eller styrketräna utmanar dig själv till koncentration, energi och kraft. Hjärnan och kroppen används för att lätta på ångesten. Ett annat sätt är att måla, rita, skriva som sätter ord på dina känslor och flyttar dem till att utnyttja din kreativitet. Låt det flöda helt fritt.

Källa:
Positiv ångest; Paul Moxnes
Fem sätt att vända din ångest till kreativt bränsle; Huffpost.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.